Direct naar Ticketshop

Terra X Personages en begrippen
Terug naar Terra X spelwereld

Deze pagina bevat informatie over bekende namen, figuren en begrippen in de wereld van Terra X.

Personages:

De volgende namen en bijbehorende verhalen zijn bekend in het werelddeel waar Terra X zich afspeelt. Dit is dus informatie die een nieuw personage al zou kúnnen weten.

Koningin Boï de Mineurs
Boi helemaal1Velen kennen haar naam. En dát zegt wat, in de Vervallen Wereld. Toch heeft zij haar reputatie vooral te danken aan haar vader, de roemruchte Koning Ïak du Mineurs. Hij was heerser van de kolossale stad Zurekh; een naam die nog steeds echoot door heel Yerab en verder. Toen Boï elders nabij de Roestbergen een plek voor een mijn vond, besloot de nog vrij jonge dwergin daar haar eigen Rijk te stichten. Met een aantal trouwe dwergen en een ruime hoeveelheid slaven van haar vader kon het werk beginnen. Weldra begon het graven en de handel en groeide de reputatie van Boïs Mijn. Toen bekend werd dat Zurekh en al haar inwoners tot stof waren vergaan richtten alle ogen zich op Boï; het enige nalatenschap van een eens-zo-groot Rijk. Boï staat bekend als een eerlijke en rechtvaardige koningin en zij wint vele harten met haar vriendelijke en vastberaden persoonlijkheid. De verhalen verschillen over hoe zij omgaat met de druk van de reputatie van haar vader.


enumatil webKoning Enûmatil D'Agricole
Enûmatil was jong en nog onbekend toen hij, met een klein gevolg en klein fortuin, naar Boïs Mijn kwam. De eerste jaren waren kantje boord voor deze elf van het Gilde Agricole. Om de zoveel tijd vertrok hij kort, om weer terug te komen met meer geld en harde werkers. Weldra verschenen er temidden van de Woestenij struiken en beginnende bomen. Toen de kleine hoeveelheid veldjes een eerste oogst boden kon men met recht spreken over een Agricole rijk, met Enûmatil als Koning. Pakweg 20 jaar later zijn er meer velden dan men ooit durfde te dromen en zijn de waarachtig snel gegroeide bomen van ver al te zien. Dit Rijk, wat haast een klein wonder is, vergaarde als snel naam en faam. En daarmee Enûmatil ook..

Hij staat bekend als een man met ambitie, met visie, met weinig angsten en vooral als een gewiekste zakenman. Velen zijn vrij gek met deze koning, zeker gezien hij hard werken vaak goed beloont. Toch vinden sommigen hem iets té sluw..


De Wijze Greher
Greher portret1De Wijze Greher zijn verleden en heden is in vele mysteriën verhuld. Er gaan verhalen de ronde dat hij door de Vervallen Wereld trekt en zijn wijsheden verkondigd aan hen die hij waardig genoeg acht ze aan te horen. Dat deze wijsheden voornamelijk over de Anciens en hun geheimen reppen is maar al te bekend. Het is daarom ook dat geleerden, monarchen en andere jagers naar macht en kennis maar al te graag in zijn nabijheid verkeren. Greher is echter erg kieskeurig in het prijsgeven van zijn kennis, en als hij het al doet, zijn de lessen en adviezen die hij verstrekt nog steeds erg raadselachtig. Enkele jaren geleden heeft hij zijn intrek genomen bij het hof van koningin Boï, en is sindsdien sporadisch in en rondom Nain Doré gezien.


Sir tanach_webFrater Supérieur Tanach
Voordat Tanach met zijn XII Legioen arriveerde in Nain Doré, was zijn reputatie als groot krijger van de Lichtheer al bij velen bekend. Jaren geleden vertrok de toen nog jonge Frater Supérieur bij zijn ouderlijke vesting in het oosten, Château Tanach, om de Vervallen Wereld in te trekken. Als aanvoerder van zijn eigen heerschaar voerde hij zo vele Zuiveringen uit in naam van het Licht. Het was tijdens een van deze tochten dat hij Père Zarpazo ontmoette en zij samen richting het gezamenlijke onmensenrijk van Enûmatil en Boï trokken. Als aanvoerder van zijn eigen Legioen, en heer van de kersverse Diocèse Despoir, staat Tanach bekend als een strenge doch rechtvaardige heerser. Het is geen groot geheim dat hij last heeft van opvliegendheid en woede-uitbarstingen, iets wat hem bij zowel zijn tegenstanders als zijn bondgenoten gevreesd maakt. Onlangs is Frater Supérieur Tanach tijdens een aanslag op zijn leven zwaar gewond geraakt. Hoe het nu met hem gaat is onduidelijk.


Père Zarpazo
Pere zarpazo_webVan de vele Pères die, verspreid over de Vervallen Wereld, de Gessurites aansturen, is Zarpazo wellicht de meest bekende. Zijn reputatie vertelt over een man die alles vol overgave doet ter meerdere glorie van de Heer des Lichts. Of hij nou een troepenmacht bijeen moet brengen, of hoogstpersoonlijk in het duister een vergiftigde stiletto in iemands rug moet steken. Toch kan hij ook genade tonen. Als een mens van zuiver bloed voor hem op de knieën zinkt, het duister afzweert en zijn hart opent voor de Heer des Lichts, kan Zarpazo groothartig zijn en dan kom je er vanaf met enkele beproevingen van je geloof.

Na in vele hoeken van de Vervallen Wereld het woord van de Heer te hebben verkondigd, belandde deze uitgemergelde bij Nain Doré en stichtte daar, tesamen met Frater Supérieur Tanach, de Diocèse Despoir. Als Père staat hij aan het hoofd van de Gessurites aldaar en is dus geestelijk leider van het gebied. Voor Kinderen van het Licht, wel te verstaan. Wie hier met hem heeft gesproken, merkt vaak op dat hij goede opleiding heeft gehad en graag discussieert over kunst en wijsbegeerte. Met name ingewikkelde morele rechtvaardigingen van al het lijden dat hij veroorzaakt heeft, wekken zijn interesse.


gehane malformes_webGehanne Doléan
Gehanne is de leidster van de Clan Malformés die zich in het GIF nabij Nain Dore ophoudt. Voortkomend uit een oude lijn mismaakten, is zij zeer uniek voor haar soort. Waar verreweg de meeste Malformés hun mismaakte leven lijden in zelfhaat en ellende, straalt zij een trots en standvastigheid uit die in dit deel van de Vervallen Wereld ongekend is.

Binnen de Clan van Malformés die zich in het GIF bij Nain Doré ophouden, was Gehanne lange tijd een opstandeling met haar opvattingen. Enkele jaren geleden heeft zij echter het heft in eigen handen genomen en, naar de gebruiken van de Clan, de vorige Clanleider uitgedaagd, verslagen en zijn strot doorgebeten. Het Recht van de Sterkste was nu van haar en binnen de kortste keren had zij haar tegenstanders verwijderd en de Clan omgevormd naar wat het nu is; een gevaarlijke groep Malformés met nog meer gevaarlijke idealen, klaar om hun 'rechtmatige' plaats in de wereld in te nemen. Haar boodschap van superioriteit verspreidt zich snel en mismaakten van heinde en verre sluiten zich bij haar aan.


Begrippenlijst:

Hieronder staan de namen, termen en begrippen die gebruikt worden in de Vervallen Wereld.


Algemeen

Adel - Wezens die zeggenschap hebben binnen een samenleving worden vaak adel genoemd. Zo'n functie kan in de meeste samenlevingen enkel verdiend of gegeven worden en is niet erfelijk.

Anciens - De Anciens heersten over de wereld voor deze in verval raakte. Volgens de verhalen reikten hun bouwwerken tot aan de wolken en waren zij in staat wonderen te verrichten..

Artefact - Waardevolle objecten van de Anciens die worden opgegraven noemt men vaak artefacten. Deze zijn echter bijzonder zeldzaam en komen vaker voor in geruchten dan dat men ze echt kan aanschouwen.

Boïs Mijn - De mijn van koningin Boï. Gelegen aan de voet van de Roestbergen en inmiddels ook in het midden van het Agricole Koninkrijk d'Enumatil.

Cannibales - Cannibales zijn mensen/wezens die door hun samenleving verstoten zijn vanwege ernstige misdaden. Zij hebben een verban-mis ondergaan en zijn daarbij verminkt, opdat ze herkenbaar zijn als Cannibales.

GIF - De ziekte van de Vervallen Wereld. Het is onzichtbaar, maar zeker voelbaar. Wie hier in verzeild raakt vindt ziekte, een pijnlijke dood, maar heel soms ook walgelijke misvorming.

De Gouden Tijd - Een bekende aanduiding voor de tijd vóór Teoc, toen de wereld nog niet in verval was.

Iak - De roemruchte vader van koningin Boï. Deze dwergenkoning heerste over de stad Zurekh en had volgens de verhalen wel 4000 Mineur slaven. Inmiddels zijn zowel hij als de stad gevallen.

Koninkrijk d'Enumatil - Het Agricole Koninkrijk dat is opgericht temidden van de Woestenij en rondom Boïs Mijn. Dat er eerst enkel dorre grond lag, maakt het ontstaan van bomen en akkers een heus wonder.

Malformés - Mismaakte schepselen die door ieder ander ras wordt geweerd.

Marikri - Een godin die wordt aanbeden door veel Malformés die hun mismaakte lot hebben geaccepteerd.

Nain Doré - Gelegen in het hart van het Koninkrijk d'Enumatil en voor de ingang van Boïs Mijn. Dit dorp vormt als het ware een ontmoetingsplek voor de twee rijken, hoewel beide heersers van mening lijken te zijn dat het bij hun eigen rijk hoort.

Rha - De rivier die door het spelgebied loopt en uit de Roestbergen richting de zee in het noordwesten stroomt.

Roestbergen - De centraal gelegen bergketen in Yerab. Naar het schijnt is dit een wetteloos gebied, wat krioelt van roversbendes en Cannibales.

Ronning - De rivier die vanuit een groot bergmeer in de Roestbergen richting het zuiden stroomt. Velen gebruiken deze om naar de havenstad Sayyeh te reizen.

Sayyeh - Een bekende havenstad in het zuiden.

Samenleving - Wanneer een groep wezens samen leeft en bepaalde regels hanteert in de hoop dat men ook kan blijven bestaan. Over hoe het precies hoort zijn de meningen sterk verdeeld, maar het gegeven van een samenleving wordt als iets kostbaars en begerenswaardig gezien.

Teoc - De gebeurtenis die de Gouden Tijd van de Anciens deed eindigen en de wereld in verval bracht. De verhalen verschillen over wat Teoc exact was.

Verban-mis - Een ceremonie waarin zware misdadigers uit de samenleving worden verbannen. Zij worden van al hun eigendommen ontdaan en ondergaan het Vermank, zodat ook andere plaatsen hen herkennen als misdadigers en hen niet zullen verwelkomen.

Vermank - Tijdens de verban-mis ondergaat de misdadiger 'het Vermank'. Hierbij worden misdadigers op zo'n wijze permanent toegetakeld dat andere samenlevingen hen herkennen als misdadiger. Het Vermank kan overal anders zijn, maar is meestal herkenbaar als opzettelijke straf. Denk hier aan bijvoorbeeld een brandmerk en littekens, hoewel het breken of ontnemen van ledematen ook zeker tot de mogelijkheden behoort.

De Woestenij - Vele plaatsen worden zo genoemd. De Woestenij rondom Boïs Mijn en het koninkrijk d'Enumatil is een dor en bar niemandsland gelegen tussen de Roestbergen in het oosten en een groot water in het westen.

Yerab - De meest voorkomende naam voor het werelddeel waar Terra X zich afspeelt.

Zurekh - Deze machtige stad werd bestuurd door de dwergenkoning Iak, van het Gilde Mineurs. Naar het schijnt werkten er wel 4000 slaven in en vooral onder de stad. Vandaar ook de grootste bekendheid. Recentelijk is deze stad echter op mysterieuze wijze gevallen.


Gildes

Apprenti - Leerling van een Gilde.

Combatant - De leden van een Gilde die zich bezighouden met het beschermen van de Gildeleden.

Compagnon - Volwaardig Gildelid.

Gilde - Een vorm van samenleving en bestaan. Veel samenlevingen bestaan uit een aantal Gildes, maar soms kan één Gilde al een nederzetting vormen. Een Gilde specialiseert in bepaalde kennis van vaardigheden om zich zo waardevol te maken in de Vervallen Wereld. Zo dragen de leden/inwoners zorg voor zichzelf.

Gildemunten - Kleine schijfjes met afbeeldingen van de Grote Gildes er op. Geïntroduceerd door het Gilde Mercantile, om mee te kunnen handelen.

Gilde Agricole - Het Gilde dat zich specialiseert in het mogelijk maken van landbouw en veeteelt op de dorre velden van de Vervallen Wereld. Zij bezitten de belangrijke troef tegen de hongerdood. Hun 'koninkrijken' worden feodaal bestuurd.

Gilde Bricoleur - Het Gilde dat zich specialiseert in het máken van gebruiksvoorwerpen. Naar zeggen houdt een 'centraal comité' toezicht op naleving van de Gilderegels. In praktijk regelen veel Bricoleurs in een samenleving hun eigen zaken.

Gilde Cuisinier - Een subgilde van het Gilde Agricole. Het Gilde dat zich specialiseert in het bereiden van voedzame maaltijden, van het door de Agricoles verwerkte voedsel.

Gilde Medicin - Het Gilde dat zich specialiseert in het behandelen van wonden en ziektes. In tegenstelling tot de meeste Gildes kennen zij meerdere Maites, maar die worden democratisch gekozen door álle leden.

Gilde Mercantile - Het Gilde dat zich specialiseert in handel en nederzettingen verbinden. Dit gilde staat niet op de gildemunt, zij zijn de munt.

Gilde Mineur - Het Gilde dat zich specialiseert in het vinden van voorwerpen in de grond. Deze Gildes worden bestuurd door een dwergen, met aan het hoofd een koning. Het harde werk in de grotten en gangen wordt gedaan door slaven.

Gilde Postale - Een aftakking van het Gilde Mercantile. Het Gilde dat zich specialiseert in samenlevingen verbinden. Dit gilde brengt post en nieuws rond van de ene nederzetting naar de andere.

Gilde Raconteur - Het Gilde dat zich specialiseert in kunst en vermaak. Zij pogen het harde bestaan te verlichten, maar ook door middel van verhalen liederen het 'levende geheugen' van de wereld te vormen. Hun bestuur is dikwijls wispelturig te noemen.

Koning/koningin - De Maitre van een Agricole of Mineur Gilde die het Gilde en grondgebied bestuurt.

Maitre - De hoogste in rang binnen een Gilde.

Noblesse - Een woord, voornamelijk gebruikt door de Agricole, voor 'adel'.

Savant - De leden van een Gilde die zich bezig houden met (een deel van het) Gilde expertise.


Gaiaans

Abbé - Éen van de namen die sommige geestelijken van het Geloof in de Moeder Gaia voor zichzelf gebruiken.

Curé - Éen van de namen die sommige geestelijken van het Geloof in de Moeder Gaia voor zichzelf gebruiken.

Eveque - Éen van de namen die sommige geestelijken van het Geloof in de Moeder Gaia voor zichzelf gebruiken.

Gaianen - Aanhangers van de Moeder Gaia.

Moeder Gaia - Volgens haar aanhangers zijn álle goden en godinnen geboren uit de Moeder Gaia. Dit maakt, volgens hen, iedere godsdienst of religie onderdeel van het Gaiaanse Geloof.


Enfants Lumières

Armigers - Een woord gebruikt door de Enfants Lumières, voor 'adel'.

Celuici - De naam die veel Enfants Lumières aan de Vervallen Wereld hebben gegeven.

Coronne - 'Le Bastion de la Lumière', een van de grootste Enfant bolwerken in Yerab, gelegen in het zuid westen.

Diocèse - De naam voor een nederzetting en samenleving van louter Enfants Lumières.

Enfants Lumières - Volgelingen van de Heer van het Licht.

Frater - De benaming voor de mankracht van een Legioen der Enfants Lumières. Binnen het Frater zijn, zijn nog vele rangen.

Fraternité - De broederschap. Verzamelnaam voor alle soldaten van de Enfants Lumières. Bestaat uit alle Legioenen die er in de Vervallen Wereld rondlopen.

Frère - Een geestelijke in dienst van de Heer van het licht.

Gessurites - Verzamelnaam voor de geestelijkheid van de Enfants Lumières.

Heer van het Duister - Volgens de Enfants Lumières is hij een van de twee zonen van de grote God. De Heer van het Duister is een kwaadaardige god en ook de schepper van alle niet-menselijke rassen.

Heer van het Licht - Volgens de Enfants Lumières, volgelingen van de Heer van het Licht, is hij een van de twee zonen van de grote God, die te heilig is om genoemd te worden. Volgens hen is hij de schepper van de mens en wandelde hij in de Gouden Tijd temidden van zijn schepsels, totdat Teoc plaatsvond.

Laïs - Het gewone volk binnen Enfants Lumières gemeenschappen.

Legioen - Een militante groep van de Enfants Lumières, opgemaakt uit leden van de Fraternité.

Onmens - Term die de Enfants Lumières gebruiken om alle niet-menselijke rassen aan te duiden. Heeft een sterk negatieve lading.

Père - Een geestelijk leider in een diocèse van Enfants Lumières.