Direct naar Ticketshop

Terra X Vervallen wereld

Terug naar Terra X spelwereld

Deze pagina bevat informatie over de 'Vervallen Wereld' waar 'Terra X' zich in afspeelt.

Het evenement Terra X speelt zich af in de Vervallen Wereld. Net iets meer dan 700 jaar geleden vond de gebeurtenis plaats die nu bekend staat als Teoc, waardoor de beschaving van de Anciens ten einde kwam. Sindsdien is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan met de wereld. Wat houdt het leven in deze Vervallen Wereld nu eigenlijk in? Hoe ziet het dagelijks leven van een gemiddeld persoon eruit?

In het onderstaande stuk willen wij, de organisatie van Terra X, spelers enkele handreikingen bieden over wat de Vervallen Wereld is, zodat wij met z'n allen een zo consistent mogelijke, geloofwaardige -maar ook grimmige- wereld neer kunnen zetten.

De Anciens & Teoc
1510452 1843270932564104 1329867653037360818 nOoit was de wereld een mooie plek, maar toen kwam Teoc. Wat Teoc exact was, weet eigenlijk niemand meer, maar er gaan een boel verschillende verhalen rond. Een ding is zeker; het bracht de gehele wereld in verval. Voor Teoc was de wereld in de handen van de Anciens. Wie (of wat) ze waren, weet ook niemand zeker. De een meent dat de Anciens een zeer hoog ontwikkeld ras van goddelijke wezens waren, de ander verteld dat zij reuzen uit de wereld zelf zouden zijn. De Enfant Lumières beweren dat de Anciens zeer verlichte mensen waren die het bijzijn van de Lichtheer genoten, terwijl sommige dwergen roepen dat zij de Anciens waren in hun hoogtijdagen.

Waar wél iedereen het over eens is, is dat de Anciens de wereld van vóór Teoc beheersten. Zij zouden gigantische steden hebben gemaakt, met bouwwerken tot in de wolken. Als je de verhalen gelooft, dan zouden de Anciens bijna alles hebben gekund: Steen in vloeibare vorm bewerken, van de ene hoek van de wereld naar de andere vliegen in een oogwenk, leven creëren en eindigen naar believen, hun lichamen vervormen en zelfs, volgens de wildste verhalen, tussen de sterren wonen.

De Vervallen Wereld is het nalatenschap van de Anciens. Haar bewoners van nu, zo'n zeven eeuwen na Teoc, weten van hun bestaan af, maar tasten veelal in het duister over de details. Af en toe vindt iemand een voorwerp of ruïne van de Anciens, wat in dit deel van de wereld ook wel wordt aangeduid als artefacten. Vaak is het schroot, maar soms heeft het de tand des tijds overleefd en kan men uit deze, extreem waardevolle, artefacten proberen de geheimen van de wereld voor Teoc te ontwaren.

De jaartelling van de Vervallen Wereld begint ook bij Teoc. In het gebied waar Terra X zich afspeelt telt men het jaartal 724 NT (Na Teoc). Echter loopt deze telling, als gevolg van de versprokkelde staat van de wereld, niet overal hetzelfde. Toch wijken de tellingen elders ook niet meer dan 10 jaar af van het genoemde jaartal.

Het GIF
Waarschijnlijk wel de meest gevaarlijke nalatenschap van Teoc is het GIF. Ook hier weet men niet precies wat het is, maar dat het een bedreiging vormt is voor iedereen duidelijk. Het GIF is als ziekte van de Vervallen Wereld. En hoewel het onzichtbaar is, ontdekt eenieder die zich erin bevindt het snel genoeg. Grote gebieden zijn ermee besmet. De ene keer vindt men het GIF in smerige, stinkende moerassen, de andere keer in droge, desolate niemandslanden waar niets leeft of groeit. Een korte blootstelling aan zwakke vormen van het GIF is al genoeg voor een misselijk gevoel en zweren op de huid. Een lánge blootstelling heeft vaak een langzame, extreem pijnlijke dood tot gevolg.

Zij die door het GIF aangetast zijn - en in lichaam en geest muteren - worden de Malformés genoemd. Zij zijn misvormd, mismaakt en worden door de andere rassen geweerd en verafschuwt. Meer weten over de bewoners van het GIF? Kijk dan bij de Malformés.

Samenlevingen en nederzettingen
Versprokkeld door het treurige landschap van de Vervallen Wereld vindt men diverse nederzettingen. Deze zijn doorgaans klein en tellen vaak niet meer dan 100 tot 150 inwoners. En een grote hoeveelheid is nóg kleiner; de bewoonbare delen van de wereld zijn doorspekt met kleine gemeenschappen van een handvol inwoners. Groot, klein of miniscule; allen hebben te maken zij met dezelfde problemen. Een Diocèse der Enfant Lumières kampt met precies dezelfde problematiek als een koninkrijk van de Agricoles of een gemeenschap om een Mineur-mijn; voedselschaarste, gebrek aan grondstoffen en vele dreigingen van buitenaf.

In de meeste gemeenschappen zijn échte huizen een zeldzaam gezicht. Veelal leeft men in plaggenhutten, tenten of geïmproviseerde onderkomens gebouwd van wat de omgeving daar te bieden heeft. In wat meer welvarende gebieden of op plaatsen waar meer materialen voor handen liggen, zijn woningen van hout en leem te vinden. Echter vormen zij niet de norm. Immers heeft men weinig kennis en nog minder middelen om fatsoenlijk een woning te bouwen en te onderhouden.

Bij meer permanente nederzettingen, vaak een al langer bestaand rijk, worden vaak fortificaties opgebouwd. Echter, wat men vaak 'kastelen' noemt bestaat vaak uit verhoogde bouwwerken uit hout en incidenteel steen, omheind met een palissade. In berggebieden of in de nabijheid van geruïneerde Anciens bouwwerken komen forten en muren van gestapelde brokken oud steenwerk wel eens voor; een waar teken van macht en rijkdom.

Hoewel het gros bestaat uit kleine nederzettingen, komen er In de Vervallen Wereld ook steden voor. Deze variëren sterk in inwonersaantallen. Noemenswaardig zijn vooral de echte grote steden, gebouwd in, op of nabij ruïnes van steden van Anciens, met soms wel duizend inwoners. Steden van deze omvang zijn echter zeldzaam. De woningen hier zijn gebouwd met materialen die uit de ruïnes gesloopt zijn. Vakkundig bouwwerk is het vaak niet en de meeste huizen zijn lek en tochtig en willen bij aardbevingen - zogenaamde naschokken van Teoc - nog wel eens instorten.

Het leven in de steden, of ze nou groot of kleiner zijn, is zwaar en vaak ellendig. Het is een constante strijd om te overleven, want zoveel mensen en wezens op een plaats brengt nog meer voedselschaarste, tekort aan grondstoffen en raciale wrijvingen dan normaal al aanwezig in de Vervallen Wereld. Echter bieden steden een redelijk goede bescherming tegen bedreigingen van buitenaf en is het hier waar handel naartoe trekt dus het meeste te verdienen valt.

Samenlevingen bestaan er in verschillende vormen en structuren. Hier lees je meer over bij Gildes en Groeperingen.


Normen en waarden
11020852 1843270949230769 8699350044813323351 nDe hardheid van het alledaagse bestaan maakt voor geheel eigen normen en waarden. Zo wordt er bijvoorbeeld niet raar opgekeken van slavernij. Sterker nog, het wordt vaak als zowel jaloersmakend als beangstigend gezien als iemand genoeg voedsel heeft om ook slaven te kunnen voeden. Ook wordt vaak het stelen van voedsel net zo zwaar, of zelfs zwaarder bestraft dan moord. De dood is namelijk snel, maar de hongerdood is langzaam en pijnlijk. Daarom kiezen ook veel samenlevingen ervoor om misdadigers niet hun leven (direct) te ontnemen, maar wordt er bij zware misdaden gekozen voor verminking en vervolgens verbanning. Dit zorgt ervoor dat de misdadiger de samenleving verlaat, nergens anders welkom is en uiteindelijk uitgemergeld en alleen sterft.

Grondstoffen, technologie en ontwikkeling
Men zegt dat voor Teoc de wereld rijk aan grondstoffen was, dat ijzererts overal in de grond zat en dat de bodem overal vruchtbaar was. Of dat echt zo was zal waarschijnlijk een mysterie blijven, maar nu is het in ieder geval niet meer zo. Tegenwoordig is de wereld van haast van alle kostbare delfstoffen ontdaan. Goud- en zilvererts, edelstenen, ijzer-, koper- en tinerts, zelfs vuursteen zijn allemaal zeer zeldzame en daarmee erg waardevolle vondsten. Grondstoffen als hout, klei en plantaardige stoffen zijn, afhankelijk van de ligging, minder zeldzaam en vormen dus vaak de belangrijkste materialen.
Dit maakt dat gebruiksvoorwerpen niet voor handen liggen. Metalen voorwerpen, zij het wapentuig of gereedschap, zijn erg zeldzaam en worden vaak keer op keer omgesmeed en hergebruikt. Ook dierlijke producten zoals huiden, leer en voedsel, zijn schaars. Dit komt niet alleen omdat de leefomstandigheden ook voor dieren heel hard zijn, maar ook omdat er veel dieren door het GIF zijn aangetast. Hun huid en vlees wordt, om ziekte te vermijden, niet gebruikt.

De technologische kennis van de Vervallen Wereld is zeer beperkt. Her en der zijn er wel ontwikkelingen en boekt men vooruitgang, maar dit verspreidt zich maar zelden. Nog vaker zelfs verdwijnt de kennis, wanneer ook de nederzetting vervalt. De kennis in de wereld stagneert als het ware. Men kan bouwen, maar echte wetenschap van bouwkunde of architectuur is er echter niet. Er is rudimentaire kennis van geneeskunde bij het gilde Medecins, maar bij een flinke infectie of verwonding is het alsnog vaak einde verhaal.

Het is natuurlijk een streven van velen om de verloren kennis van de Anciens te (her)ontdekken. Met dank aan het gilde Mineurs, die naast hun eeuwige zoektocht naar erts en grondstoffen, in hun mijnen ook overblijfselen van de Anciens vinden, is dit mogelijk. Het vaakst zijn dit niet te herkennen stukken roestig metaal die dan omgesmeed worden, maar zo af en toe duikt er iets op dat nog niet vergaan is. Uit deze artefacten poogt men de geheimen der Anciens te ontrafelen, maar deze vondsten worden vaak al snel voor gigantische bedragen opgekocht of de ontnomen kennis verdwijnt; wat hier de oorzaak van is, is onbekend.

Magie
In de Vervallen Wereld is er een kracht aanwezig die men in staat stelt om op onverklaarbare wijze andere wezens te beïnvloeden. De meesten noemen dit magie, maar het staat ook bekend als mystiek, willoosmaking, woordmacht en léthargie. Magie komt in vele vormen voor. Niemand beheerst dit van nature en men kan enkel proberen dit onder de knie te krijgen. Voor sommigen komt het voort uit de goden die zij aanhangen, weer een ander put kracht uit de natuur zelf. Wat al deze vormen echter gemeen hebben is dat zij de stem, of eigenlijk woorden, gebruiken om de wil van de gebruiker op een bepaalde manier aan anderen op te leggen. Het is ook hierom dat magische vaardigheden pas vanaf ongeveer de pubertijd geleerd kunnen worden.

Religies
In barre tijden klampt men zich extra hard vast aan geloof. Zo ook in de Vervallen Wereld, waar het bestaan immer hard en meedogenloos is. In het het werelddeel waar Terra X zich afspeelt kent men ruwweg het onderscheid tussen twee religies: Het polytheïstische Gaiaanse en de religie van De Heer van het Licht.
Lees meer hier over bij Religies.

Rassen
De Vervallen Wereld wordt door diverse rassen bewoond. De een wijd verspreid, de ander slechts in een handvol gemeenschappen te vinden. De meest bekende rassen zijn de volgende:

✫ Mensen: Als ras worden zij ook wel de humanité, hosiens of mennekin genoemd. De mens is verreweg in de meerderheid in de Vervallen Wereld.

✫ Elven: Ook wel bekend als alve of elben. Deze lijken op de mensen, maar als belangrijkste verschil hebben zij puntige oren. Ook zijn sommigen meer slank en sierlijk van bouw, maar dit dit geldt lang niet voor alle elven.

✫ Dwergen: Ook wel bekend als kaarlik, odooi of nain. Zij ogen als mensen, maar met een meer stokkige bouw en veel beharing, voornamelijk op het gezicht. Dit geldt óók voor de vrouwen.

✫ Malformés: Door het GIF mismaakt en gemuteerd. Zij zijn verstoten door de maatschappij en komen in ontelbaar veel verschillende vormen voor. Dit verschilt van redelijk normale mensen met zweren en vreemd gekleurde ogen, tot gigantisch monsterlijke mutanten. Lees meer hier over bij Malformés.

Verder vindt men her en der wel eens een dorpje, waarvan de inwoners een typisch uiterlijk kenmerk hebben. Hoewel dit geen bekénde rassen zijn, zien zij zichzelf wel als een ras. Voor meer hierover en ook andere zaken, zie Personage Maken.

Veel wezens hebben verhalen en ideeën over waar zij vandaan komen, hoe hun ras is ontstaan. Echter zijn er, vanwege de versprokkelde samenlevingen, zo veel verschillende verhalen hierover dat het moeilijk te zeggen is wat waar is en wat niet.

Voedsel
Er heerst voedselschaarste. De grond is uitgeput en bijna nergens wil nog iets groeien. Alleen de Agricoles kennen enkele manieren om de schrale grond weer zodanig op te peppen dat er voedzame gewassen willen groeien. In de Vervallen Wereld is de bevolkingsgroei geen motor voor economische groei. Integendeel! Hoe meer mensen er op een locatie wonen, hoe nijpender het voedseltekort wordt. Om die reden zijn er maar weinig steden, en de steden die er zijn balanceren steeds op de rand van revolte, omdat de bevolking permanent honger heeft. Het voedseltekort is een belangrijk spelelement op het evenement Terra X. Hoe dit precies zit, en hoe het regeltechnisch werkt, lees je bij Voedsel.

Taal
De Vervallen Wereld kent, vanwege de vele versprokkelde en soms geïsoleerde samenlevingen, een grote hoeveelheid talen. Door de gevaren op de weg en de bijkomende isolatie van samenlevingen kan het zo voorkomen dat de dialecten van twee nederzettingen, die op een half uur lopen van elkaar liggen, in de afgelopen eeuwen zo ver van elkaar verwijderd zijn geraakt dat de inwoners van de ene nederzetting die van de andere nauwelijks meer kunnen verstaan. Ook de geschreven taal is onderhevig aan de staat van de wereld. Als men al kan lezen en schrijven, zal het snel opvallen dat de spelling van woorden en namen niet altijd consistent hetzelfde is.

Voor het uitspelen hiervan mogen in principe alle bestaande talen worden gebruikt, hoewel deze in de wereld van Terra X dus anders zullen heten. Ook kan het zijn dat een taal door twee personen anders wordt genoemd. Toch is het dezelfde taal en zij verstaan het dan ook beiden van elkaar. Een kanttekening is dat in het gebied waar het verhaal zich afspeelt, en de wijde omtrek, Nederlands wordt gebruikt om de spreektaal uit te spelen, doorspekt met woorden uit de Franse taal. Zo kan iedereen wel met elkaar spelen, maar geven wij het een eigen draai. Talen zijn dus niet langs etnische lijnen georganiseerd; er is geen taal die gebonden is aan één ras of nederzetting.

Als laatste hebben 'grote' woorden in de Vervallen Wereld relatief 'kleine' betekenissen. Zo kan een nederzetting van 40 wezens met drie akkers al een koninkrijk genoemd worden, als er maar iemand met de titel van koning heerst. Dit is bijvoorbeeld het geval bij afdelingen van het Agricole en Mineur Gilde. Ook het woord leger betekent vaker 50 dan 100 Combatants, als het ware. Dat betekent echter niet dat men niet onder de indruk is van deze woorden. Een koninkrijk betekent namelijk wel een zekere mate van voedsel of inkomen en een leger van 50 man is in deze wereld al een flinke troepenmacht.

Kleding en wapenrusting
TerraX kleding2De meeste mensen dragen linnen, jute, katoen, of andere stoffen die van plantaardig materiaal gemaakt zijn, stoffen waar vooral makkelijk met de hand mee te werken is. Wol en leer zijn duur. Slechts weinigen kunnen beweren de eerste eigenaren van hun kleding te zijn want het komt vaak voor dat kleding van generatie op generatie wordt doorgegeven. Sommigen kiezen er echter voor minder te eten (en dus meer honger te lijden) om zo hun kleding bij te kleuren of zelfs een 'nieuw' gewaad of een 'nieuwere' tuniek aan te schaffen. Velen kiezen echter voor een volle(re) maag en de verstelde, verweerde kledij van alledag.

De Vervallen Wereld zit vol gevaren en er zijn dus ook vele inwoners die ervoor kiezen om zich daartegen te wapenen. Door de kostbaarheid van grondstoffen geldt echter doorgaans dat wapenrustingen buitensporig duur zijn, vaak het meest kostbare en dierbaarste bezit van iemand. Er moeten keuzes gemaakt worden door hen die zich kundig willen verdedigen. De keuze tussen een maaltijd of materiaal om bijvoorbeeld een zwaard te onderhouden, of de keuze tussen een vest van leer en staalplaatjes of een goed onderhouden tent als huis. Alleen de zeer rijken kunnen een eigen huis, fatsoenlijke kleding én een eigen wapenrusting betalen. Metalen wapenrustingen zijn zo duur en moeilijk te vergaren, dat in dun bevolkte gebieden de meeste mensen in hun hele leven maar zelden iemand in een maliënkolder tegenkomen. Iemand in ijzeren wapenrusting wordt doorgaans vermeden en gewantrouwd. Niet omdat die sterker staat op het slagveld, maar omdat die kennelijk toegang heeft tot rijkdom van verontrustende proporties. Het is dat, of hij heeft zijn dure eigendom op een andere - minder zuivere - manier vergaard.

Reizen
De Vervallen Wereld is natuurlijk niet leeg en er wordt dus ook wel gereisd. Karavanen en konvooien op zoek naar winst, reizigers op zoek naar avontuur, maar nog meest, vluchtelingen op zoek naar een beter leven. Ze vinden die lang niet altijd, en soms verdwijnen ze spoorloos. Om die reden gaan maar weinigen zomaar op pad; meestal geeft men er de voorkeur aan om gewoon in het eigen vertrouwde dorp te blijven wonen. Degenen die reizen, doen dat vaak goed voorbereid en met een bepaalde mate van afsluiting, elke reis tussen twee bewoonde gebieden kan maar zo de laatste zijn. Handelskaravanen geven grote bedragen uit om combatants in te huren voor bescherming, maar deze luxe is niet voor iedereen weggelegd. Om die reden heeft een afscheid altijd iets definitiefs: misschien is de reis slechts naar het dorp van een halve dag verder op te bezoeken, maar wie weet of je ooit nog iets van elkaar zult horen? Cannibales en ander gespuis kunnen altijd op de loer liggen...

Rijkdom
Rijkdom komt weinig voor; wanneer het een keuze is tussen een lege maag of een lege beurs, kiezen de meesten voor het tweede. Dit wil niet zeggen dat het behalen van winst onmogelijk is; het Gilde Mercantile bewijst het tegendeel. Maar van sparen is weinig sprake en Gildemunten blijven nooit lang in dezelfde hand. Al helemaal uitzonderlijk is het bezitten van een eigen stuk land waar voedsel op kan worden verbouwd, een waar teken van rijkdom in de Vervallen Wereld. Dit is alleen mogelijk voor de heerser van een Agricoles koninkrijk (en dergelijke hooggeplaatste lieden zoals een Mineur koning of een Frater Supérieur van een Diocèse der Enfants Lumières).

Leeftijd
Heel erg oud wordt niemand in de Vervallen Wereld. In veel gebieden zijn de eerste levensjaren overleven al een grote uitdaging. Dit is niet alleen door gebrek aan voeding, maar ook door gebrek aan kennis en de juiste verzorging en een overvloed aan ziektes, infecties en harde leefomstandigheden. Hoe ouder iemand is, hoe indrukwekkender. In sommige gebieden worden leeftijden tussen de 20 en 30 als het hoogtepunt van je leven gezien, in andere gebieden is dat misschien tussen de 30 en 40.

Men zegt dat wezens als elven en dwergen veel ouder kunnen worden dan mensen. Hoe oud dat precies is weet echter helemaal niemand. Het wil namelijk zo zijn dat deze wezens in exact dezelfde wereld leven als de rest en dus ook net zo ondergeschikt zijn aan de hardheid daarvan. Een elf van 70 is dus net zo indrukwekkend als een mens van 70. Eigenlijk kan men stellen dat vrijwel niemand in deze wereld aan ouderdom sterft, want het is en blijft een wereld waarin men weinig geeft en veel neemt.

Terug naar Terra X spelwereld

 

De vervallen wereld

723 jaar geleden vond de gebeurtenis plaats die nu bekend staat als TEOC, waardoor de beschaving van de Anciens ten einde kwam.

Sindsdien is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan met de wereld.
Wat houdt het leven in deze vervallen wereld nu eigenlijk in?
Hoe ziet het dagelijks leven van een gemiddeld persoon eruit?
In het onderstaande stuk willen wij, de Verhaalleiders van Terra X, spelers enkele handreikingen bieden bij het vormgeven van hun personage, in de hoop dat we met z’n allen een zo consistent mogelijke, geloofwaardige wereld neer kunnen zetten.

Hoeveel eten heb je?
Weinig. De grond is uitgeput, bijna nergens wil nog iets groeien. Alleen de Agricoles kennen enkele manieren om de schrale grond weer zodanig op te peppen dat er voedzame gewassen willen groeien. In tegenstelling tot de wereld waarin wij leven, is in de wereld van Terra X de bevolkingsgroei geen motor voor economische groei. Integendeel! Hoe meer mensen er op een locatie wonen, hoe nijpender het voedseltekort wordt.

Om die reden zijn er maar weinig steden in Terra X, en de steden die er zijn balanceren steeds op de rand van revolte, omdat de bevolking permanent honger heeft.

Nota bene:
Om alle spelers nog wat meer aan te moedigen deze toestand in hun spel mee te nemen (en omdat er in Nain Doré steeds meer inwoners komen…) begint iedere speler op het evenement met slechts ⅔ van zijn levenspunten (LP) én ⅔ van zijn manapunten (MP)! De honger heeft je verzwakt...
Als je een voedseltoken inlevert, heb je voor die dag genoeg te eten en heb je gewoon weer je volledige LP- en MP-totaal (verwondingen niet meegerekend).
Lever je op enig moment een tweede voedseltoken in of direct twee voedseltokens, dan heb je genoeg eten verzameld voor het hele evenement.
Los van deze regel is het mogelijk om een extra ervaringspunten (EP) te verdienen door, aan het einde van het evenement, 3 voedseltokens in te leveren. (Je kunt er voor kiezen om wél je drie voedsel in te leveren voor één extra EP op het volgende evenement, terwijl je níet twee voedsel ingeleverd hebt om de LP en MP op hun maximum te krijgen)


Hoe woon je?
Dat hangt er natuurlijk vanaf waar je woont en hoe rijk je bent. De meeste steden zijn gebouwd in of bij de ruïnes van steden van de Anciens. Kom je daar vandaan, dan ben je waarschijnlijk opgegroeid in een stenen huis. De stenen, waar je huis van gemaakt was, zijn ooit uit een ruïne gesloopt. Ze sluiten dus niet mooi aan, en mortel is duur, dus de kans dat je huis vreselijk lekte of tochtte is vrij groot.
Bij aardbevingen of heftige stormen willen degelijke huizen nog wel eens instorten, maar dat is jou niet overkomen want je leeft nog.
Woonde je buiten de stad, dan ben je waarschijnlijk opgegroeid in een plaggenhut of een tent. Als je ouders rijk of erg handig waren, had je wellicht een huis van hout en leem. Als je bij het huishouden hoorde van een hooggeplaatste Agricole, dan zou je zelfs opgegroeid kunnen zijn in een kasteel. Bij een kasteel moet je overigens denken aan een paar gebouwen van hout en leem op een motte, omheind met een palissade. Als het kasteel in de buurt van een stad der Anciens stond zou de omheining ook van gestapelde brokken oud steenwerk gemaakt kunnen zijn.

Wat voor kleding draag je?

De meeste mensen dragen linnen, katoen, of andere stoffen die van plantaardig materiaal gemaakt zijn, stoffen waar vooral makkelijk met de hand mee te werken is. Wol en leer zijn duur.
De kans is groot dat jij niet de eerste bent die jouw kleding draagt.
Aan de andere kant: omdat kleding goedkoper is dan bijvoorbeeld een huis, is een set schone, goede, mooi geverfde kleren voor de meeste lieden de uitgelezen manier om aan de wereld te laten zien hoe rijk ze zijn. Voor sommigen is dat zo belangrijk dat ze graag een paar maaltijden overslaan als ze in plaats daarvoor een nieuw, kleurig hemd kunnen kopen

Velen kiezen echter voor een volle maag en een versteld, verschoten kostuum.
Wat betreft wapenrusting:
De wereld is vol gevaren en het is dan ook niet verbazingwekkend dat er lui zijn die het als hun taak zien, die gevaren gewapenderhand het hoofd te bieden. Voor zulke lieden geldt doorgaans dat hun wapenrusting hun duurste en dierbaarste bezit is. Zij hechten meer waarde aan een goede set leren armstukken dan aan goede kleren. Ze hebben liever een maliënkap dan een eigen huis.
Deze formulering is niet toevallig: vaak genoeg komt het inderdaad op dergelijke keuzes neer. Alleen de zeer rijken kunnen een eigen huis, fatsoenlijke kleding én en eigen wapenrusting betalen. En dan hebben we het nog alleen maar over leren pantser. Metalen wapenrustingen zijn zo duur en moeilijk te vergaren, dat de meesten mensen in hun hele leven maar zelden iemand in een maliënkolder tegenkomen. Iemand in ijzeren wapenrusting wordt doorgaans gemeden en gewantrouwd. Niet omdat hij sterker staat op het slagveld maar omdat hij kennelijk toegang heeft tot rijkdom van verontrustende proporties.
Het equivalent, in ons eigen bestaan, zou zijn: een privé-helikopter met boordgeschut. Zou je echt op je gemak zijn als een jou onbekend persoon zo’n ding voor je neus aan de grond zou zetten?


Wie ken je?

De wereld wordt doorkruist door karavanen en konvooien op zoek naar winst. Ze vinden die lang niet altijd, en soms verdwijnen  ze spoorloos. Om die reden gaan maar weinigen met zo’n karavaan op pad; meestal geeft men er de voorkeur aan om gewoon in het eigen vertrouwde dorp te blijven wonen. Zo kan het voorkomen dat de dialecten van twee dorpen, die op een half uur lopen van elkaar liggen, in de afgelopen zeven eeuwen zo ver van elkaar verwijderd zijn geraakt dat de inwoners van het ene dorp die van het andere nauwelijks meer kunnen verstaan.
Degenen die reizen, kunnen altijd een warm welkom vinden bij leden van hun eigen gilde, waar ze ook heen gaan. De gilden zijn niet door de hele wereld verspreid, maar je zult weken, zo niet maanden, moeten reizen wil je een plek tegenkomen waar je geen gilde-leden aantreft.

Het is natuurlijk mogelijk om een brief mee te geven aan een karavaan, maar de kans dat die brief ooit aankomt is vrij klein. Om die reden heeft een afscheid altijd iets definitiefs: je bent misschien slechts van plan om het dorp van een half uur verderop te bezoeken, maar wie weet of je ooit nog iets van elkaar zult horen? Malformés en Cannibales kunnen altijd op de loer liggen, klaar om een karavaan te ontdoen van kostbaarheden.  
Het geloof in de Heer van het Licht fungeert als een soort gilde. Het is niet rondom een set vaardigheden georganiseerd, maar rondom een geloof. Dit geloof is echter wijd verbreid en gelovigen kunnen altijd op andere gelovigen terugvallen. De nadelen zijn duidelijk: het geloof is alleen toegankelijk voor mensen, en de hiërarchie is vrij streng. Voor een gemeenschap van Laïs is het meestal geen onverdeeld genoegen als er opeens een legioen Enfants op de stoep staat met de mededeling dat ze hier de winter komen doorbrengen, en hoe laat is het eten klaar?
Het Gaiaanse geloof heeft geen centraal gezag en staat open voor alles en iedereen. Daarom zorgt het niet voor veel cohesie: een verdeeld geloof in Gaia is geen basis voor een alliantie. Gaia gebiedt wel gastvrijheid jegens vreemdelingen. Talrijk zijn de legenden waarin de goden een sterveling gruwelijk straffen wegens een gebrek aan gastvrijheid.
Nog talrijker zijn de legenden waarin een vreemdeling handig gebruik maakt van de goedgelovigheid van zijn gastheer om die een schat afhandig te maken, voor joker te zetten  of domweg om hals te brengen. De meeste Gaianen tellen hun knopen en kiezen voor voorzichtigheid.

Etniciteit speelt, verrassend genoeg, een ondergeschikte rol in de contacten tussen vreemdelingen. Een Dwergen-Bricoleur zal zijn hulp of vertrouwen eerder schenken aan een Elfen-Bricoleur, of aan een Orc uit zijn eigen dorp, dan aan een onbekende Dwergen-mineur. Ook talen zijn niet langs etnische lijnen georganiseerd. Er is geen Dwergen-taal of Elfen-taal. Je spreekt de taal van het dorp waar je bent opgegroeid. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat Dwergen sterk de neiging hebben hun uitlatingen te doorspekken met woorden die uit talen afkomstig zijn, die ver in het oosten gesproken worden. Iets dat kan voorkomen bij alle rassen, facties of afgelegen groepen.


Hoe rijk ben je?
Niet zo heel rijk - maar dat had je waarschijnlijk al begrepen.
Wat je waarschijnlijk niet hebt, is een volle beurs én voldoende eten én een eigen wapenrusting. Laat staan dat je ergens een eigen leger hebt rondlopen (Overigens is een leger in deze wereld doorgaans maar tussen de 30 en 50 man sterk).
Wat je zéker niet hebt is een eigen stuk land. Dat hebben alleen koningen van de Agricoles (en dergelijke hooggeplaatste lieden). Zonder de kennis van de Agricoles héb je trouwens niet eens iets aan land en iedereen trekt toch al snel de kant op waar iets te eten is.
Je kunt natuurlijk in je achtergrond schrijven dat je elders in de wereld een eigen stuk land hebt. Maar als je zo stom was om al je bezittingen achter te laten, kun je er donder op zeggen dat ze inmiddels van iemand anders zijn.


Wat geld betreft: er zijn maar twee groepen die een betrouwbare toevloed van inkomsten hebben.
Een van die groepen is het gilde Mercantil: handelaars, die de eerder genoemde karavanen en konvooien gebruiken om spullen goedkoop in te kopen en elders duur te verkopen. Geruchten dat er Mercantils zijn die hun waren wel héél goedkoop inkopen, worden door het gilde met kracht bestreden maar steken altijd de kop weer op. Het gilde Mercantil staat vooral sterk in de steden, en bestaat uit machtige families waar je als buitenstaander niet makkelijk toegang toe krijgt. En waar je zeker geen ruzie mee wilt krijgen. Mercantil heeft meer combatants in dienst dan enig ander gilde; sommigen dragen zelfs ijzeren pantsers. Ze worden gebruikt om concurrentie te ontmoedigen, onderlinge vetes uit te vechten, loslopende dieven met een snelle (en slordige) vorm van rechtspraak tegemoet te treden en niet in de laatste plaats: om de hongerende bevolking van de steden onder de duim te houden.
Een andere rijke groep is het gilde Mineur. Zij halen grote rijkdom uit hun mijnen. Die mijnen zijn met veel geheimzinnigheid omgeven. De aarde van Terra X is al in de tijd van de Anciens van alle kostbare delfstoffen ontdaan. Goud- en zilvererts, edelstenen, ijzer-, koper- en tinerts, ja, zelfs vuursteen zijn allemaal al lang geleden opgegraven.
Wat wordt er dan in die mijnen naar boven gehaald? Voornamelijk oude, roestige stukken metaal die de Anciens ooit zijn verloren. Wat in de wereld van Terra X als mijnbouw beschouwd wordt, zouden wij in onze huidige wereld eerder als een vorm van archeologie zien.

Alle Mineurs weten dit, en buiten het gilde wordt het alom gefluisterd. Waar nóg geheimzinniger over wordt gedaan, is de ware bron van de rijkdom der Mineurs: artefacten uit de tijd van de Anciens, die van tijd tot tijd gevonden worden in de mijnen. Dezen worden in het grootste geheim verhandeld aan onbekende kopers - maar van dit feit is, buiten de Mineurs, vrijwel niemand op de hoogte.
Onder de Enfants Lumières lijken een aantal Dioceses ook een inkomstenbron te hebben aangeboord waar niemand het fijne van af weet. De meeste mensen gaan ervan uit dat deze Enfants hun wapens en voedsel kopen met het geld dat de Laïs aan hen afstaan. Maar lieden die enig benul hebben van boekhouden, beseffen dat dit nooit het hele verhaal kan zijn. Deze Enfants brengen grote groepen Fratres (combatants) op de been, soms gewapend met stalen pantsers, in glanzend wit en rood… Misschien zit daar iets achter. Maar dat is nog een grote vraag.


Hoe oud word je?

Niet heel erg oud! In veel gebieden zijn de eerste levensjaren overleven al een grote uitdaging. Dit is niet alleen door gebrek aan voeding, maar ook door gebrek aan kennis en de juiste verzorging en een overvloed aan ziektes, infecties en harde leefomstandigheden. Hoe ouder iemand is, hoe indrukwekkender. In sommige gebieden worden leeftijden tussen de 20 en 30 als het hoogtepunt van je leven gezien, in andere gebieden is dat misschien tussen de 30 en 40.

Men zegt dat wezens als elven en dwergen veel ouder kunnen worden dan mensen. Hoe oud dat precies is weet echter helemaal niemand. Het wil namelijk zo zijn dat deze wezens in exact dezelfde wereld leven als de rest en dus ook net zo ondergeschikt zijn aan de hardheid daarvan. Een elf van 70 is dus net zo indrukwekkend als een mens van 70.

Eigenlijk kan men stellen dat vrijwel niemand in deze wereld aan ouderdom sterft, want het is en blijf een wereld waarin men weinig geeft en veel neemt.


Eindwoord

Natuurlijk is het bovenstaande een visie die we graag met alle deelnemers delen zodat we samen een zo gaaf mogelijke setting kunnen neerzetten. Mocht je twijfels of vragen hebben of je personage of de groep waarmee je speelt goed past in de setting kun je altijd het VL team bereiken via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Veel speelplezier!