Direct naar Ticketshop

Quon - Tijdlijn


Quon terug_naar_settingsinformatie3000 – 2000 VS, De Merthen, Gadiërs, Tarantillianen en de Elven van de Bossen leven als aparte stammen in het gebied dat nu Quon is. Zij leven een erg besloten bestaan maar worden allen geteisterd door de Orkstammen uit het Martoliagebergte.

2000 VS, Quonartasillia verschijnt en verenigt de stammen. Samen trekken zij ten strijde tegen de Orkstammen en drijven hen terug het Martoliagebergte in.

1995 VS, Quonartasillia wordt verkozen tot de eerste koningin van de verenigde stammen, en samen vormen zij het koninkrijk Quon. Elk van de stammen krijgt een eigen provincie toebedeeld.

1992 VS, Quonartasillia sticht de hoofdstad Tri-Quon in de provincie Merthyr.

1938 VS, Quonartasillia sterft en er wordt een duizend dagen gerouwd. Na de rouwperiode wordt haar oudste zoon, Quinten I, tot nieuwe koning gekroond.

1900 - 1600, Quon maakt een enorme bloeiperiode mee. Steden worden gesticht, handelsrelaties worden gesmeden en de bevolking groeit immens.

1521 VS, De waanzinnige koning Rowcus wordt vermoord door zijn dochter Quinta na een decennium van terreur. Vanuit het ontevreden volk klinken voor het eerst klachten over de Quonartasillia-Dynastie.

1518 VS, Ter ondersteuning van haar heerschappij benoemt koningin Quinta de hoofden van de voornaamste families tot Hertogen van de vijf provincies.

1259 VS, De Grote Bibliotheek in Tri-Quon wordt opgericht door koning Quintil I. Vanaf dit jaar begint Quon allerlei kennis over binnen- en buitenland te verzamelen.

943 VS, De eerste schermutselingen met Khanaat Ranur beginnen. Ranuriaanse ruiters en Orkstammen steken het Martolia Gebergte over en strijden met de Quoneze troepen. De eeuwen daarop volgen nog veel gevechten en schermutselingen, maar een grote oorlog blijft uit.

874 VS, De stad Blauwwater in de provincie Merthyr krijgt te kampen met een grote stam goblins die via ondergrondse tunnels de stad binnenkomen. De stadswacht en plaatselijke ridders doen hun best om hun stad van binnenuit te verdedigen, maar met weinig succes. De ene ingang naar de ondergrondse gangen is gedicht of de volgende opent alweer. Pas met hulp van een groep magiërs die het hele gangenstelsel vullen met magisch vuur kan de stad weer veilig ademen.

390 VS, Het Gilde der Magiërs wordt opgericht. Aan het hoofd staat de elf Evrendor, hij benoemt zichzelf tot Eerste Magiër van Quon.

368 VS, Quintil III, ook wel Quintil de Veroveraar, verovert het gebied van de Liechten op het Shubische rijk. Door zijn succesvolle overwinning begint hij in alle richtingen stukken land te bezetten. Wegens de imperiale ambities van de koning wordt hij benoemd tot keizer.

365 VS, Het eerste Keizerlijke Legioen wordt in het leven geroepen door keizer Quintill III. Meerdere volgen in de jaren daarna.

361 VS, Quintil III sterft tijdens een mislukte inval in de Quenelliaanse kolonie Zar Vondiël.

360-348 VS, Quenelles reageert op de mislukte inval door de handel met Quon stil te leggen. Keizer Alwin I, ook wel De Smeker genoemd, moet op de knieën voor de vorsten van Quenelles om zijn volk voor honger te behoedden.

337 VS, Volksheld Calané wordt geboren.

259-250 VS, de Raad van Kendall probeert steeds meer Quoneze Elvenstammen over te halen om het 'mensenrijk' te verlaten en zich bij Kendall aan te sluiten. Ze boeken weinig succes maar hun pogingen gaan niet onopgemerkt.

249 VS, de Elvenkoningin Nerwen besluit namens de elven van Quon de oorlog te verklaren aan Kendall, maar enkel een paar elvenstammen nemen daadwerkelijk de wapens op. Tot een oorlog komt het niet, maar de Raad van Kendall is wel ernstig beledigd door Nerwens poging. Kendall besluit daarom de grenzen tussen Quon en Kendall te sluiten.

247 VS, Nerwen wordt door koningin Quintewen veroordeeld tot 30 jaar verbanning voor haar hoogmoed.

173 VS, De Slag van een Duizend Tranen. Een Quonees feodaal leger uit Noord-Segralis wil via Diarla het Martolia Gebergte omzeilen en Ranur binnentrekken. De Diarlanen hadden niet door dat dit leger op doortocht was, en onder leiding van één van hun koningen valt een volk het Quoneze leger aan. De verwarring is te groot aan beide kanten om de strijd te stoppen, en velen komen om aan beide kanten.

173 VS, honderden Diarlanen trekken naar Tri-Quon om daar 764 bronzen broches af te leveren, één voor elke gesneuvelde Quoneze soldaat in de slag eerder dat jaar. Zij blijven twee dagen geknield voor het paleis zitten en worden uiteindelijk vergeven.

169 VS, De Grote Brand in de havens van Gadië legt een tiental handelsschepen in de as. Later zal blijken dat de brand werd veroorzaakt door een groep Zar Vondelische piraten. Quon heeft meerdere malen gepleit bij Zar Vondiël voor uitlevering van de daders, maar heeft deze nooit gekregen.

38 VS, De Grote Scheur aan de hemel wordt waargenomen en gezien als brenger van goed geluk. Later zal blijken dat dit de eerste keer was dat Zasyak de godenregels brak en de wereld betrad.

29 VS, Onverwachts begint de eerste Quon-Ranur oorlog, Quon weet zich niet te verweren tegen de machten van Ranur

1 VS, De oppergod Destiny schenkt de Gouden dolk, een machtig artefact, aan de Quonezen. De magiër Sanukes neemt de dolk ter hand en wordt Eerste Magiër.

1 Na Slags (NS), Quon wint de Grote Slag en er komt een einde aan de Eerste Oorlog met Ranur.

54 NS, De Tweede Oorlog met Ranur begint. Ranur valt het land binnen maar weten niet verder te komen dan Betul. Vluchtende Ranurianen zoeken naar schuilplaatsen in het Martoliagebergte van waar ze grote overlast bezorgen.

59 NS, Tijdens de viering van de Vijfjarige Vrede in Quon wordt Keizer Alwin I vermoord door een Ranuriaanse spion. Zijn zoon, Alwin II, bestijgt de troon en besluit tot woede van het volk geen wraak te willen nemen.

80 NS, Na enkele rampen en slechte oogsten besluit het volk keizer Alwin II de bijnaam De Vervloekte te geven. Alwin sterft datzelfde jaar dan ook een vreselijke dood door de Paarse Puisten Pest.

113 NS, De Grote Tempel van Aurus wordt in Tri-Quon gebouwd en vervangt de Oude Tempel. De zon lijkt vanaf die dag net wat helderder te stralen.

167 NS, Slag van de Waterratten: Een Ranuriaanse Orkvloot bedreigd de kust maar wordt verslagen door de Quoneze Vloot uit Tarantil en huurlingen uit Zar Vondiël voordat ze de kust bereiken.

255 NS, De Slag van Sneeuw en Bloed vindt plaats in het Martolia Gebergte. Een groot orkleger van Ranur wordt door Quoneze magiërs gestopt. De lawine die de magiërs opriepen bedolf bijna alle Orks en de zoon van de Khan onder de sneeuw.

273 NS, De Derde Quonees-Ranuriaanse Oorlog begint.

274 NS, Sanukes loopt over naar Ranur met de Gouden Dolk. Het Ranuriaanse leger rukt op en steekt de grens met Quon over.

275 NS, De zonnegod Aurus schenkt de Zwarte Dolk aan de Quonezen, welke dezelfde krachten zou bezitten als de Gouden Dolk. De elf Calané neemt de dolk ter hand en verslaat Sanukes. Beide dolken spatten uiteen. Keizer Alwin III wordt ziek en Ellyria Erskyr, hoofd van het Gilde van Magisters en Alchemisten, wordt regent.

276 NS, De Senaat wordt opgericht om de regent bij te staan

276 NS, Ranur rukt steeds verder op en de noordelijke gebieden worden geëvacueerd. De vluchtelingenkampen rondom hoofdstad Tri-Quon stromen vol.

276 NS, Liechtenstein wordt hernoemd tot At'ac

277 NS, De Slag om Tristel vindt plaats. Een Ranuriaans leger onder leiding van de Khan strijdt tegen de Keizerlijke Legioenen tussen de grote graanschuren van Tristel. Uiteindelijk overwint Quon, maar de verliezen aan beide kanten zijn groot.

277 NS, Regent Ellyria Erskyr besluit te capituleren aan Ranur waardoor Quon bij het Khanaat wordt ingelijfd. De Quoneze provincie Tarantil verklaart zich daarop onafhankelijk. De Ranurianen weten de hele keizerlijke familie uit te moorden, op prins Rowan na.

279 NS, Het verzet in Quon en de legers van Hastaria, Quenelles en Tarantil weten de Ranurianen uiteindelijk te verdrijven en Quon wordt bevrijd.

279 NS, De god van het duister Zasyak en de oppergod Destiny verschijnen in At'ac en bevechten elkaar. Het gevecht maakt van At'ac een smeulende krater. Het volk de Vodu'kar marcheert vanuit het noorden binnen een maand door het verzwakte Ranur heen en rukt op tot het gebied Clarence in Quon.

280 NS, Hertog Ricardon Armitage wordt door de Quoneze Senaat aangesteld tot regent totdat prins Rowan volwassen is.

280 NS, Quon bestrijdt de Vodu'kar maar verliest op vele fronten. Baron Smidshamer van Clarence hersmeedt de Zwarte Dolk. De stad Vermuel wordt compleet verwoest. Het Nieuwe Pantheon ontwaakt.

281 NS, Zasyak en Aurus smelten samen tot Nyarayn. De verzwakte Vodu'kar worden door de Keizerlijke Legioenen het land uit gedreven.

281 NS, Ricardon Armitage wordt afgezet nadat is gebleken dat hij wapens aan de Vodu'kar heeft geleverd. Blarique Vilash, hoofd van het Handelsgilde, wordt regent.

1 Nieuw Pantheon (NP), Quon valt na verschillende provocaties Hastaria binnen.