Direct naar Ticketshop

De Kentering - Crimea

sfeerimpressie crimeaHoofdstad : Valle Caia
Belangrijke steden : Gaeta (havenstad), Latera (zetel van de Synode), Thanh Kiëm (voormalig hoofdstad van het Trinh Rijk)
Bestuursvorm : Vazalstaat onder monarchie (voorheen oligarchie)
Regering : Monarch via een stadhouder (voorheen Landsraad)
Aantal inwoners : 473.812
Belangrijkste export : Goud, wierook, fruit en kruiden
Belangrijkste import : Graan en vee
Zelfstandig : Crimeaan, Crimeaanse
Bijvoeglijk : Crimeaans
Ethniciteiten : Crimeaans 89%, Steffonisch 2%, Harlands 6%, Vaganten 3%
Moodboard


Algemeen

Kentering terug_naar_settingsinformatie

Crimea was een buurland van Harland. Waar Harland voornamelijk uit landbouw, kastelen en kleine dorpen bestaat heeft Crimea grotere steden die bekend staan om hun grootsheid en pracht. Ook heeft Crimea een veel meer ontwikkelde cultuur. Het land werd geregeerd als een oligarchie, wat inhoudt dat de macht in het land in handen is van een klein aantal adellijke families. Daarnaast is Crimea gevestigd in wat door historici het kerngebied van het oude Trinh Rijk wordt genoemd. De stad Thanh Kiëm is de vroegere hoofdstad van het Rijk en vindplaats van veel spullen uit die tijd en de Nacht van de Stammen. Er zijn plekken in de stad die destijds op opdracht van de Landsraad zijn afgesloten, en dat nu nog steeds zijn. Volgens kwade tongen is dat gebeurd op aandringen van de Synode.
 

Politiek
Voor de aansluiting bij Steffonia, werd Crimea geregeerd door de machtigste van de adellijke Huizen; de Huizen Maior. Dit regeringsorgaan werd de Landsraad genoemd. Huizen die niet in de Landsraad zaten, heetten de Huizen Minor. Na de aansluiting werd de Landsraad ontbonden, maar de Huizen Maior hadden nog steeds grote invloed bij de stadhouder die namens de koning van Steffonia regeerde over Crimea. Naast de adellijke Huizen zijn ook de banken en handelshuizen machtig, net als enkele grote landbouwers en natuurlijk de Synode. Allen bezitten ze grond en allen vechten om de overmacht in het land. Onder de stadhouder en de koning, natuurlijk...
 

Cultuur
Al sinds Crimea en Harland bestaan, leeft bij de Crimeaanse edelen het gevoel dat zij Harland moeten beschermen en onderwijzen. Ze zien zichzelf als superieur op cultureel en spiritueel vlak, hoewel de profeten ook worden aanbeden in Harland. En inderdaad, Crimea kent de oudste steden van het continent, de grootste kathedralen en kunstwerken waar zelfs Steffonia alleen van kan dromen. Maar Crimea is vooral vergane glorie. De steden zijn niet bepaald goed onderhouden, de mozaïeken brokkelen af en de kathedralen worden bijeen gehouden door stutten en net iets te veel geluk.
 

In de Crimeaanse samenleving is het grootste verschil tussen man en vrouw. Een verdeling die in de mode is geraakt bij de Steffonische hogere klasse en daar dus ook wordt toegepast. Vrouwen blijven vaak thuis, bemoeien zich met geloof, genezing of het runnen van een huishouden. En natuurlijk achter de schermen van de politiek. Mannen zijn vaker actief in militaire zaken, bankieren en alchemie. In de religie en het College zijn beide geslachten welkom.
 

Ridderlijkheid wordt in Crimea als een erecode beschouwt die wordt overgedragen van vader op zoon en heel soms door de Landsraad aan een familie wordt toegekend. Een ridder dient hoffelijk te zijn en de morele waarden en normen van de Crimeaanse adel uit te dragen.
 

Religie & Educatie
Religie is sterk aanwezig in Crimea, dat een handelsland is waar veel gildes een belangrijke gildepost hebben. Topografisch gezien is Crimea groter dan Harland, maar veel van het land is niet geschikt voor de landbouw. Crimea werd geregeerd door de Landsraad, waarin de adellijke Huizen zitting hadden. Na de geweldloze overname door Steffonia is de Landsraad echter officieel opgeheven en is een Steffoniër benoemd tot stadhouder van Crimea.
 

Educatief gezien is Crimea op een veel hoger niveau dan Harland, en op veel punten zelfs op Steffonia. Er zijn faculteiten beschikbaar onder het College van Crimea, en een relatief hoog percentage van de bevolking kan lezen en schrijven. Ook is geschiedkunde een erg beoefend vak, waarbij met name de interesse in de periode van het relatief geavanceerde Trinh rijk hoog ligt. Er wordt wel eens gezegd dat Crimeanen het verleden nooit vergeten. Verder is in Latera het Seminarium te vinden, waar de priesters van de Synode worden opgeleid.
 

Namen
Inspiratie kan worden gehaald uit Italiaanse en Spaanse namen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen adellijke namen met een tussenvoegsel van een lettergreep (di, da, su en gli) en de namen van gewone mensen zonder tussenvoegsel.
 

Tijdslijn belangrijke gebeurtenissen Crimea
902 jaar geleden / 598 NT – Giaco van Huis Da Durante wil zichzelf uitroepen tot nieuwe khosrau en het Rijk nieuw leven inblazen vanuit de oude hoofdstad. Zijn huurlingen beginnen met het afdwingen van de macht. Verschillende grote, machtige families in de stad komen in opstand en eisen een andere staatsinrichting met meer macht voor een adelstand onder de khosrau. Hun invloed reikt maar tot een fractie van het vroegere Rijk en vormt de beginselen van wat later Crimea wordt.
 

890 jaar geleden / 610 NT – Huis Da Durante probeert onder het convenant met de adel uit te komen en eist weer absolute macht. De adel komt in opstand en de Rivolta begint.
 

888 jaar geleden / 612 NT – De Huizen winnen de Rivolta en Huis Da Durante wordt ogenschijnlijk uitgeroeid. Crimea neemt in de grondwet op dat geen inwoner zich ooit meer tot khosrau mag uitroepen.
 

884 jaar geleden / 616 NT – De Huizen stichten officieel de Crimeaanse Oligarchie. De Landsraad wordt opgericht.
 

790 jaar geleden / 710 NT – Crimea wordt dominante staat op het continent. Bloeitijd van cultuur, ontwikkeling en kunst. 'Officieel' einde Duistere Era volgens de Academie en het College. Oprichting van het College van Crimea.
 

702 jaar geleden / 798 NT – Crimea valt het oosten binnen en verovert enkele kleine steden en dorpen.
 

701 jaar geleden / 799 NT – De nog vrije oostelijke clans verzamelen zich en slaan terug, Crimea trekt zich terug uit het oosten. Het oostelijk samenwerkingsverband blijft bestaan en noemt zich Harland. De spanningen tussen Crimea en Harland blijven hoog.
 

631 jaar geleden / 869 NT – Huis Di Ferro krijgt de politieke overhand in de Crimeaanse Landsraad en besluit tot een tweede poging Harland in te nemen wat leidt tot de Tweede Crimeaans-Harlandse Oorlog die drie jaar duurt. Het leidt wederom tot een nederlaag voor Crimea ondanks technologische voorsprong.
 

610 jaar geleden / 890 NT – Constante schermutselingen met Harland leiden ertoe dat Crimea steeds meer geld aan het leger uitgeeft. De culturele en academische ontwikkeling komt tot stilstand.
 

503 jaar geleden / 997 NT – Derde Crimeaans-Harlandse Oorlog: Harland besluit terug te slaan uit wraak voor de provocaties en verovert enkele dorpen en akkers aan de grens. Crimea is niet in staat het gebied te ontzetten.
 

396 jaar geleden / 1104 NT – Crimeaanse Hongersnood. Door de verloren akkers raakt Crimea door de voedselvoorraad heen en de rest van het land levert onvoldoende op om de bevolking te voeden. De adellijke Huizen betalen uit hun persoonlijke fortuin gigantische bedragen aan Steffonische handelaren voor luxe voedsel. Burgers stelen van of handelen met Harland, ondanks het feit dat dit laatste is verboden door de Landsraad.
 

393 jaar geleden / 1107 NT – Vierde Crimeaans-Harlandse Oorlog breekt uit wanneer een groepje Crimeaanse burgers door wordt betrapt en gedood bij het stelen van voedsel. Met moeite wordt een deel van de verloren akkers terugveroverd. De oorlog duurt tien jaar.
 

312 jaar geleden / 1188 NT – Huis Su Gatti krijgt de politieke overhand in de Crimeaanse Landsraad en besluit dat Crimea moet terugkeren naar de tijd van wetenschap en cultuur. De verhoudingen met Harland verbeteren iets en er komt handel op gang, voornamelijk in vee en landbouwproducten. Het Crimeaanse leger krimpt en van de Huizen in de Landsraad wordt een grotere bijdrage aan de gemeenschap verwacht. Crimea kent een opleving die bekend staat als de Rinascita.
 

83 jaar geleden / 1417 NT – De Crimeaanse Landsraad besluit tot een aansluiting bij Steffonia; de Collegamento.
 

63 jaar geleden / 1439 NT – Steffonia (en daarmee Crimea) vallen Harland binnen. De officiële reden is zorgen voor een stabiel gebied zonder de constante gevechten tussen Crimea en Harland.
 

59 jaar geleden / 1441 NT – De Harlandse clanhoofden geven zich na de val van Hoogkust over. Voor de tweede keer in de geschiedenis is het gebied tussen de Koningsbergen, de Vlakte, de Eindzee en de Trinhzee één rijk onder de naam Steffonia.