Direct naar Ticketshop

De Kentering - Harland

 

sfeerimpressie harland

 

Bestuursvorm : Clancultuur
Hoofdstad : Jarlsheim
Belangrijke steden : Grunwalde, Brennisfjord, Vegtbrugge, Ol'byvasser, Remming, Klifhaven
Aantal inwoners : 194.281
Belangrijkste export : Vee, graan, groente & vis
Belangrijkste import : IJzer, wapens
Zelfstandig : Harlands, Harlander
Bijvoeglijk : Harlands
Ethniciteiten : Harlands 81 %, Crimeaans 8 %, Steffonisch 6 %, Vaganten 5%
Moodboard
 

Algemeen

Kentering terug_naar_settingsinformatie

Harland is iets kleiner dan Crimea, maar de grond is veel geschikter voor landbouw, en dit is dan ook waar Harland om bekend staat. Er is erg veel agrarische export aanwezig, maar de inwoners zijn over het algemeen arm. Harland staat bekend om zijn onafhankelijke inwoners, en avonturiers komen veelal uit dit land. Ook nemen veel inwoners de wapens op en zoeken hun heil als huurlingen. Religie is sterk aanwezig, maar is veel minder georganiseerd dan in Crimea, en tempels zijn slechts in de grootste dorpen aan te treffen.
 

Technologisch is Harland niet zo ver en een heel samenhangende politieke structuur hebben ze ook niet. Ze worden geregeerd door een raad met vertegenwoordigers uit elke streek. Hoewel het leven hard kan zijn, zijn de mensen doorgaans gelukkig met hun ongecompliceerde levensstijl. Na de overname door Steffonia zijn veel van de landerijen verdeeld onder Steffonische en enkele Crimeaanse edelen.
 

Politiek
Harland heeft een niet al te samenhangende politieke structuur. Harlanders worden geregeerd door een raad met vertegenwoordigers uit elke streek. Hoewel het leven hard kan zijn, zijn de mensen doorgaans gelukkig met hun ongecompliceerde levensstijl. Na de overname door Steffonia zijn veel van de landerijen verdeeld onder Steffonische en enkele Crimeaanse edelen.
 

Cultuur
Harland is een sterk verdeeld land - pas toen de eerste vijandelijkheden vanuit Crimea kwamen, begonnen de clans zich te verenigen. Na die eerste oorlog werd Harland als land dan ook pas echt gevormd, hoewel de gebieden binnen Harland erg autonoom waren en door clans werden bestuurd. Een clan bestaat uit meerdere families, waarvan er één de belangrijkste is. Een gebied kan meerdere clans huisvesten, waarvan één clan dan weer de leiderschap over een gebied had. De leider van die familie is ook leider van de hele clan en heet een jarl. Eens per jaar (of vaker in tijden van moeilijkheden) kwamen de jarls bij elkaar in een moot en vormden dan de regering van heel Harland. Conflicten tussen clans worden uitgevochten en een ruzie met een familie uit een clan is ruzie met de hele clan. Weliswaar wordt er binnen een clan gestreden voor de pikorde, maar de clan blijft trouw aan zijn families en zal bij een gevaar van buitenaf altijd onmiddellijk de rangen sluiten. Na de verovering is de moot ontbonden. Een stadhouder regeert nu over Harland en clans of binnen clans families zijn aan het hoofd gezet die Steffonia gunstig gezind waren. Zelfs zijn hele clans uit elkaar verdreven uit angst dat ze zich zouden verzetten tegen de overheersers. Toch zijn veel van de gebruiken nog van kracht, zo wordt er nog steeds streng op toegezien dat trouwen buiten de clan niet toegestaan is tenzij bruid of bruidegom zich aansluit bij de andere clan. Familie en clanruzies zijn nog steeds aan de orde van de dag, en zelfs binnen de clans wil er nog wel eens frictie zijn. Na de overname door Steffonia wordt er echter streng op toegezien dat ook onderling geweld met harde hand wordt bestraft.
 

Harlanders gaan vaak praktisch gekleed, en besteden relatief weinig aandacht aan er net en verzorgd uit zien. Slechts de grotere clans hebben überhaupt nette kleding in bezit, en zelfs dan wordt dit vaak alleen bij speciale gelegenheden gedragen, zoals bij het oogstfeest dat elk jaar gegeven wordt. Dit feest is vanwege de vooral agrarische cultuur van Harland altijd erg populair, en gaat vaak gepaard met enkele dagen overvloedig eten en drinken. Tatoeages en gekleurde markeringen zijn erg populair bij vooral de jongere Harlanders, en werken als een soort symbool van status. Harlanders die zichzelf té flamboyant markeren worden vaak gevraagd om deze 'opschepperij' waar te maken. Dit kan soms resulteren in een worsteling of duel, waar de inzet je eer is. Deze duellen zijn niet vaak tot de dood. Tatoeages en markeringen kunnen per stam in kleur en vorm verschillen.
 

Harlandse vrouwen zijn in verhouding tot de andere landen redelijk pittig, en het wil nog wel eens gebeuren dat vrouwen belangrijke posities innemen in een clan, of zelfs een volledige clan leiden. Vrouwen genieten dan ook vaak minstens zo veel aanzien als de mannen.
 

Religie
Religie is sterk aanwezig, maar is veel minder georganiseerd dan in Crimea, en tempels zijn slechts in de grootste dorpen aan te treffen.
 

Namen
Harlandse namen zijn afgeleid van Scandinavische namen. Het is bij Harlanders gebruikelijk om zich voor te stellen met voornaam en clannaam in plaats van voornaam en familienaam. De clannamen zijn vaak afgeleid aan een karaktereigenschap van een bekende voorouder, onderdeel van het land dat ze bewonen, gebeurtenis uit de clangeschiedenis of iets dergelijks. Ze worden in het Nederlands geschreven. Voorbeelden: Bitterslag, Woudjacht, Goedevangst etc. lleen binnen een clan zijn familienamen van belang, zodat binnen een familie niet onderling getrouwd wordt.

Tijdslijn belangrijke gebeurtenissen Harland
702 jaar geleden / 798 NT – Crimea valt het nog naamloze oosten binnen en begint met het veroveren van dorpen en gebieden. Crimea wordt door de bedreigde clans van het oosten gezien als nieuwe Trinh. De clans verzamelen zich en slaan terug, waarna Crimea zich terugtrekt uit het oosten. Het oostelijk samenwerkingsverband blijft bestaan en noemt zich Harland.
 

631 jaar geleden / 869 NT – Crimea doet een tweede poging om Harland in te nemen wat leidt tot de Tweede Crimeaans-Harlandse Oorlog die drie jaar duurt. Het leidt wederom tot een nederlaag voor Crimea ondanks diens technologische voorsprong.
 

610 jaar geleden / 890 NT – Constante schermutselingen met Crimea, waarvan het grootste gedeelte grensconflicten. Crimea aast op de veel meer vruchtbare gronden van Harland.
 

503 jaar geleden / 997 NT – Derde Crimeaans-Harlandse Oorlog: Harland besluit terug te slaan uit wraak voor de provocaties en verovert enkele dorpen en akkers aan de grens.
 

393 jaar geleden / 1107 NT – Vierde Crimeaans-Harlandse Oorlog breekt uit na het plunderen van Harlandse akkers door Crimeaanse burgers. De oorlog duurt tien jaar, maar Crimea is de uiteindelijke overwinnaar en weet met moeite enkele akkers en dorpen terug te veroveren.
 

63 jaar geleden / 1439 NT – Steffonia en Crimea (nu een vazalstaat van Steffonia) vallen Harland binnen. De officiële reden is zorgen voor een stabiel gebied.
 

59 jaar geleden / 1441 NT – De Harlandse clanhoofden geven zich na de val van Hoogkust over. Voor de tweede keer in de geschiedenis is het gebied tussen de Koningsbergen, de Vlakte, de Eindzee en de Trinhzee één rijk onder de naam Steffonia.