Direct naar Ticketshop

De Kentering spelwereld

ALGEMENE INFORMATIE

Kentering geschiedenis Kentering groeperingen Kentering geloof

Kentering lexicon Kentering tijdslijn

 

DE LANDEN

Kentering harland Kentering steffiona Kentering crimea

Ga naar Kentering startpagina
Ga naar Kentering laatste nieuws
Ga naar Kentering praktisch
Ga naar Kentering spelwereld
Ga naar Kentering foto's

 

Dit is de algemene informatie over de setting van de Kentering. Alles wat hier staat kan ook in-spel als algemeen bekende informatie beschouwd worden. Uiteraard is het de spelers vrij om er voor te kiezen bepaalde kennis in-spel niet te bezitten. Het wordt spelers sterk aangeraden om zich in ieder geval in te lezen in de informatie over hun land van herkomst!
 

De Kentering
De setting van de Kentering draait om intrige en interactie, waarbij goed rollenspel op de voorgrond staat en informatie goud waard kan zijn. Dit betekent doorgaans dat er minder gevochten wordt ten opzichte van andere settings, maar dat de interactie die je kunt hebben zonder het gebruik van grof geweld zo veelzijdig mogelijk gemaakt wordt. Hoewel ook binnen de Kentering uiteraard een gevecht soms onvermijdelijk is, bereik je in deze setting doorgaans veel meer met vertrouwen wekken en slimme diplomatie.... of listige plannetjes. En is zelfs het wel of niet dragen van een wapen een belangrijke overweging afhankelijk van je groepering. 
 

Het betekent ook dat de landen en groeperingen van deze setting voor een deel vast staan, zodat alle spelers en figuranten hun onderlinge verhoudingen zo goed mogelijk begrijpen. Het wordt spelers daarom ook sterk aangemoedigd om te denken over hoe hun personage in de setting past, en eventueel in-spel te integreren met een van de reeds bestaande groeperingen in dit document. Ook als speler is veel ruimte en inbreng mogelijk voor invulling van deze groeperingen.
 

Er is bij het ontwerpen van de setting veel nagedacht over mogelijkheden om veel verschillende personageconcepten te integreren, dus integreren in de setting is voor elk concept vaak goed mogelijk. Ook zijn sommige bestaande groeperingen meer gericht op strijd en anderen juist op diplomatie. Het is niet verplicht om je aan te sluiten bij een bestaande groepering, maar het kan je mogelijkheden binnen de setting sterk verhogen. Het wordt spelers daarom ook aangemoedigd om hun personageconcepten naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  te sturen. Op deze manier kunnen we het plot zo interessant mogelijk maken, en gezamenlijk een gave setting en een tof evenement neerzetten! Alle ideeën, suggesties en feedback zijn welkom!
 

De Setting
Een stabiele wereld... Dat is waar het koninkrijk Steffonia naar op zoek was. En om dat te bereiken moesten haar zuidelijke, constant met elkaar in conflict zijnde buren Crimea en Harland verdwijnen. Dit lukte. Eindelijk rust, orde en stabiliteit op het continent. Dachten ze... Maar onder de oppervlakte borrelt het, er hangt wat in de lucht. Mensen willen verandering. Zeker nu de koning en de adellijke Huizen alles strak in handen hebben, nu de Synode ze vertelt hoe ze moeten leven en de Academie en het College toekomst en geschiedenis blootleggen. Alles lijkt rustig, maar de situatie is zo explosief als tassium. Tassium, een kostbaar, extreem zeldzaam goedje wat de machtsverhoudingen extra op scherp zal zetten...
 

De drie grote gebieden die nu het koninkrijk Steffonia vormen, waren ooit drie landen. Steffonia in het noorden, Harland ten zuidoosten daarvan en ten zuidwesten van Steffonia lag Crimea. De ontwikkelde Crimeanen en de eigenzinnige Harlanders vochten regelmatig conflicten met elkaar uit tot Steffonia de ontrust aan haar zuidgrens zat was. De Crimeaanse Landsraad besloot zich al snel aan te sluiten bij het jonge en machtige Steffonia, maar Harland verzette zich. Nu, zestig jaar later, behoort het gehele gebied tot Steffonia; van de Koningsbergen in het Noorden tot de woestenij de Vlakte in het Zuiden en beide zeeën in het Oosten en Westen. Wat er voorbij deze natuurlijke grenzen ligt, is onbekend.


Nu Steffonia de andere twee landen ingelijfd heeft, lijkt de tijd van de Trinh te herleven (hoewel de Steffoniërs dat ontkennen). Dit nieuwe, grote machtige rijk is nu de inzet van het spel dat de grote adellijke Huizen van Crimea en Steffonia spelen. En het spel wordt nu gevaarlijker dan ooit: tassium, het goedje waarmee zwart poeder kan worden gemaakt om de Crimeaanse en Steffonische vuurlansen en vuurdolken te laten werken is ontdekt. En dat goedje is voornamelijk te vinden in Harland...
 

Tel daar nog de religieuze macht van de Synode bij op en een sluimerende broeierigheid aan de oppervlakte wordt voelbaar. Het gewone volk lijkt een speelbal te zijn. Toen de grenzen er nog waren was alles duidelijk. Nu heeft Steffonia alles bij elkaar gegooid; de kennis, normen, waarden en culturen van drie landen. Een explosieve combinatie in een periode die ongekende vooruitgang belooft.
 

Het Spelgebied
Het spel speelt zich af nabij een herberg genaamd 'Avermunde', op een driesprong vlakbij de grens van Crimea, Harland en De Vlakte; een woestenij in het zuiden. Eigenlijk lag het gebied binnen Harland, hoewel die scheidslijnen op de grens in de praktijk wel meevielen. Hier liepen de oorlogen niet zo ver door dat de gewone burgers elkaar altijd naar het leven staan. De oorlogen werden hier op een heel ander niveau uitgevochten. Na de overname door Steffonia is dat grensprobleem er officieel niet meer. Maar het is een conflict dat diep in de mensen en het land geworteld zit. Daarnaast is de herberg gelokaliseerd op een mythische plek, maar dat is alleen leuk voor de verhalen, vindt iedereen. Wat belangrijker is, is dat de herberg zich op een splitsing bevindt van een weg die rechtstreeks naar de drie gebieden Harland, Crimea en Steffonia loopt. Het is dus de ideale plek waar de drie bevolkingsgroepen waaruit het Rijk nu bestaat kunnen handelen en vergaderen.
 

Magie en technologie
Magie bestaat alleen nog in oude verhalen. Niemand gelooft er meer in en er bestaat geen enkel bewijs dat het bestaat of ooit bestaan heeft. Er zijn wel alchemisten (alchemisten die zich op genezing specialiseren) en apothekers die zich bezighouden met chemie en brouwsels. Crimea is technologisch gezien het verst en is vergelijkbaar met laat 14de eeuws en vroeg 15de eeuws Europa. Steffonia ligt iets achter, maar hun militaire macht en discipline maakt ze militair sterker dan het op technologie vertrouwende Crimea. Harland is qua technologie het minst ver, ook omdat ze zich voornamelijk op landbouw concentreren. In tegenstelling tot Steffonia en Crimea heeft Harland geen beschikking over vuurwapens.
 

Talen
Het gebied kent eigenlijk één taal, namelijk een variatie op een oude taal die ooit iedereen sprak. Het origineel wordt Trinh genoemd, de huidige 'algemene' taal Nuallan. Dit is de basis van de talen van de drie gebieden, die eigenlijk dialecten zijn van die ene taal: Steffoons, Crimeaans en Harsch. Ze zijn voldoende verschillend van elkaar om te gelden als aparte talen (wanneer we het regeltechnisch hebben over lezen en schrijven). Verreweg de meeste mensen spreken nog wel een vorm van algemeen Trinh als ze over de grens zijn. Hoewel Steffonia nu het liefst iedereen Steffoons wil leren spreken, is het sinds de tijd dat de drie landen verenigd zijn weer algemeen Trinh dat het meeste wordt gesproken, hoewel dat dus tegenwoordig Nuallan wordt genoemd.
 

In principe kent de setting dus vijf talen. Het Nederlands wordt gebruikt als algemene taal die iedereen kan spreken. De andere talen zijn die per gebied (Crimeaans, Steffoons en Harsch). Die mogen uitgespeeld worden zoals logisch lijkt, met de kanttekening dat daarvoor waarschijnlijk veel Engels gebruikt gaat worden, dus ga er niet automatisch van uit dat Engels of alleen Crimeaans of alleen Steffoons of alleen Harsch is.
 

Wanneer iets in een taal geschreven wordt, moet bovenaan het papier altijd de taal staan waarin het is geschreven. Staat er niets dan is het automatisch de algemene taal. Voor de vaardigheid lezen en schrijven kan gekozen worden uit Nuallan (common) en de drie gebiedstalen.
 

Tassium
Tassium werd in de jaren van het Trinh Rijk door vooral de armere klassen als narcoticum gebruikt om even te ontsnappen aan hun problemen. Ten tijde van de Trinh werd Tassium wel verboden, en ook na de val van het rijk bleef dit het geval. Er ontstond echter al snel een ondergrondse handel in het goedje. Apothekers aan het Crimeaans College ontdekten door experimenten een andere werking van tassium. In combinatie met simpele, alledaagse kruiden en mineralen werd het een licht explosief goedje. Het vuurpoeder werd geboren...
 

Tassium is erg zeldzaam, Harland heeft het meer dan de andere landen, maar dat land heeft het niet nodig voor vuurwapens. Harland kent die technologie immers nog niet. Het is een mineraal dat diep onder de grond gevonden wordt. Zowel Crimea als Steffonia kennen tassiummijnen. De namen voor vuurwapens zijn vuurdolken (pistolen) en vuurlansen (musketten).
 

Indicatieve Waardelijst
Om een indicatie te geven hoe duur spullen en diensten zijn is hieronder een klein overzicht. Dit is slechts een indicatie, er mag vanaf geweken worden. We werken met het koper-zilver-goudsysteem waarbij 10 koper 1 zilver is en 10 zilver 1 goud.
 

Koper
Biertje - ½ koper
Warme maaltijd - 2 koper
Reparatie van harnas - 7 koper

Zilver
Medicijnen (genees wond) - 1 zilver
Dolk - 2 zilver
Zwaard - 5 zilver
Genezing botbreuk - 5 zilver
Apothekersdrankje - 8 zilver

Goud
Paard - 1 goud
 

Vuurdolken & Vuurlansen zijn alleen in overleg beschikbaar. 


Algemene feiten
Zaken die algemeen gelden en belangrijk zijn om te weten:
- Iedereen wordt op zijn zestiende verjaardag als volwassene beschouwd.
- Scheepvaart is onderontwikkeld. Kustplaatsen hebben scheepsvaart naar elkaar toe als ze aan dezelfde kust liggen en er is veel riviervaart, maar de oceanen zijn nooit overgestoken.