Direct naar Ticketshop

Het gilde der Medecins

TerraX Logo3 mini

Aanvullende informatie betreffende het Gilde der Medecins en bepaalde termen die je gaat tegenkomen. Deze informatie is een richtlijn om aan te geven hoe het gilde werkt en om te helpen met het schrijven van je achtergrond. Je hebt de vrijheid om af te wijken van deze richtlijnen:

Missie IC
medecin kleur125Ruimte bieden aan (aspirant) genezers om lid te worden (open voor iedereen!) van het gilde en deze op te leiden. Mensen die genezing zoeken kunnen bij een van de (geregistreerde) helers of alchemisten terecht. Ook koopt het gilde genezingsdranken op van leden voor verkoop, waardoor zij zelf niet op zoek hoeven naar klanten.

Professie
Iedere aprentis die toe treedt tot het gilde der Medicins moet als eerste zijn of haar professie kiezen. Dit bepaald de manier waarop hij of zij geschoold wordt om een ziekte of verwondingen te bestrijden. Dit kan zijn door het aanroepen van Inhubaris, het brouwen van een alchemistisch brouwsel of door meer aardse methoden. De vier medische professies zijn gebaseerd op hoe deze verdeeld waren in de middeleeuwen.

Dokter (magische genezing)
Een dokter of doctores medicines houdt zich voornamelijk bezig met magische genezing door het aanroepen van een god, goddelijk wezen of natuurkracht. Dokteren studeren vaak jaren op heilige manuscripten of oude teksten om een nieuwe spreuk of incantatie te leren. Doordat magische genezing in tegenstelling tot een chirurgijn beperkt wordt door de kunde van de beoefenaar is deze minder toegankelijk voor simpelere lieden. Doktoren staan in hoge aanzien bij de adel vanwege hun nauwe contact met mythische krachten en vaak snellere en pijnlozere resultaten dan een chirurgijn en zij hiervoor wel de financiele middelen hebben.

Herbalist (kruidenkennis)
Op het eerste oog lijkt het werk van een herbalist op dat van een farmacist maar maakt daarbij gebruik van meer aardse middelen als kruiden, plantextracten en dergelijke. Vaak zijn ze (althans de vrouwen onder hen) ook werkzaam als vroedvrouwen en helpen ze de allerdaagse pijntjes te verlichten van de ouderen in de samenleving.

Chirurgijn (fysieke genezing)
Chirurgijnen houden zich bezig met de bloederige taak van onder andere soldaten oplappen, benen afzetten, tanden trekken, etc. Het vak chirurgijn is ontstaan uit het beroep van barbier en je ziet dan ook vaak dat chirurgijnen dit er nog naast doen in tijden van vrede om toch een boterham op de plank te krijgen. Chirurgijnen staan in minder hoog aanzien bij adel vanwege hun bloedige beroep maar weer hoger bij het simpele volk omdat het iets is wat ze kunnen snappen in plaats van het wazige gedoe rondom het aanroepen van goden en die rotte tand er niet uit gaat met zachte woorden.

Farmacist (alchemistische genezing)
Farmacisten houden zich bezig met het brouwen van alchemistische dranken. Alhoewel je scholing zich wel richt op genezingsdranken beperkt een goede farmacist zich niet alleen daartoe. Dit zijn de geleerden die zich weken opsluiten in een kamer in de hoop de formule te ontdekken om van lood goud te maken.

Academicus
Een academicus vervult een academische taak binnen het gilde. Denk hierbij aan een leraar voor algemene scholing van de gilde leden maar ook een tovenaar voor het bijbrengen van magische kennis.

Combatant
Hier valt iedereen onder die geen medische professie heeft binnen het medecin gilde. Denk hierbij aan wachters of het huishouden van een genezer en zijn bedienden, maar ook mensen die zich aansluiten bij het gilde vanwege hun kwaliteiten zoals een kok, houthakker of boer die in ruil voor zijn of haar diensten bescherming van het gilde geniet.

Rangen

Aprentis - Een ieder die lid wil worden van het medecin gilde begint met de rang van Aprentis. Toetreden is alleen mogelijk door voorgedragen te worden door een sponsor. Deze sponsor kan een invloedrijke of rijke persoon zijn binnen of buiten de organisatie. Deze staat garant voor de kwaliteiten van de toekomstige aprentis of compenseert het gilde voldoende voor de genomen moeite.

Compagnon - Een aprentis die voldoende vaardigheden opgedaan heeft kan bij zijn maitre vragen om een test van kunde af te mogen leggen. Als deze test met goed gevolg afgelegd is krijgt hij of zij de rang van compagnon en de daarbij horende rechten en plichten. Compagnons zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse te verrichten werkzaamheden, aansturen van aprentis en het ondersteunen van de Maitres bij hun werkzaamheden.

Maitre - Een compagnon met jaren ervaring en voldoende vaardigheden vraagt bij de zittende Maitres of hij of zij een test van meesterschap mag afleggen. Dit is vaak een gevolg van jaren onderzoek of studie en kan bijvoorbeeld een nieuwe spreuk of medisch inzicht in het 'menselijk' lichaam zijn. Als deze test met goed gevolg afgelegd wordt krijgt hij of zij de rang van Maitre en de daarbij horende rechten en plichten. Alle Maitres van het gilde (of, bij gebrek aan Maitres, de Compagnons) komen zo nodig bij elkaar om beslissingen te nemen, afgevaardigden te benoemen etc. Beslissingen worden genomen op basis van een absolute meerderheid. Beslissingen die de dood (van wie dan ook) tot gevolg kunnen hebben vereisen een tweederde meerderheid.

Maitre Primaris - Het gilde kent een aantal posities voor Maitre primaris, Deze worden gekozen door de maitres op het moment dat een positie vrij komt. De Maitre Primaris zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen haar gebied van expertise en het aanstellen en opleiden van aprentis'. Deze rang geeft niet meer rechten, alleen meer plichten.