Direct naar Ticketshop

De Enfants Lumières

Terug naar Gildes en groeperingen 


De kinderen van het Licht, extremistische gelovigen

enfants basis CLEAN
Een van de meest populaire, maar ook omstreden religies van de Vervallen Wereld is die van de Enfants Lumières. In het kort gezegd komt die erop neer dat de Heer des Lichts de wereld heeft geschapen ten behoeve van de Anciens, maar dat die door de Duistere Heer werden verlokt tot een hoogmoed die uitmondde in de grootschalige zondeval bekend als Teoc (zie religies Terra X). Sindsdien leven de gevallen Anciens verder als armzalige mensen, geplaagd door honger, dood, hitte, ziekte en oorlog. Vooral oorlog tegen de onmensen, de kinderen van de Duistere Heer: de elfen, dwergen en Malformés, kortom alles wat niet helemaal menselijk is.

De Enfants geloven dat pas als de laatste onmens dood is (en let op, er is een minderheid binnen de Enfants die gelooft dat ook dieren, vissen en insecten kinderen zijn van de Duistere Heer) zal de mensheid haar zonden hebben uitgeboet; dan zal de glorierijke tijd van de Anciens weer terugkeren en de Heer zelf weer over de aarde gaan om zijn mensenkinderen te begeleiden.

Op Terra X is het mogelijk om te figureren in deze groep.
Je kunt als Frater van een Legioen (zie onder) figureren op Terra X. Als Frater ben je onderdeel van een zelfstandig functionerende groep figuranten die het hele weekend de rol van een Legioen hebben. Als Frater geef je de spelwereld gestalte en sta je in dienst van het verhaal. Het Legioen heeft een eigen groep op Facebook om voorbereidingen onderling op elkaar af te stemmen. Tickets voor deze groep kun je bestellen via onze ticketshop. Er gelden wel bepaalde eisen qua kostuum, kennis van de spelwereld en inzet. Na het kopen van een kaartje krijg je hier meer informatie over.

In Spel kamperen bij de Enfants Lumières
Als speler kun je een normale gelovige van de Enfants Lumières spelen. Je kunt er ook voor kiezen om een Laï van de Diocèse (zie onder) te spelen. Heb je hier interesse in? Graag horen wij dit via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Ook kun je in de kampaanvraag aangeven dat je je IS tent wilt opzetten bij de Diocèse. Vul in bij de vraag welk veld: Gulden Roede. Groep: Laïs, Enfants Lumieres.


Over de Enfants Lumières

Enfants Lumières betekent, vrij vertaald vanuit de Oude Taal, 'Kinderen des Lichts'. Het is de verzamelnaam voor de verschillende georganiseerde menselijke gemeenschappen en individuen die de Heer van het Licht aanhangen en hem aanbidden als hun (hoogste) god. Het is een volk dat er sterk in gelooft dat zolang je de wil en de kracht bezit, je het zo ver kan schoppen als je zelf voor mogelijk houdt. Ambitie is een van de kernwaardes, iets wat bijzonder is voor een volk dat in de ruïnes van een oude beschaving leeft. Belangrijk om al snel te noemen is dat Enfants bijna louter van het mensenvolk zijn: een dogmatisch aspect van de religie is de minderwaardigheid van onmensen en de noodzaak van het zuiveren van de wereld van hun aanwezigheid. Vanzelfsprekend is daardoor de religie en gemeenschap der Enfants Lumieres onder niet menselijke volkeren zelden populair.

De Enfants Lumières hebben ook hechte gemeenschappen van mensen die samen proberen te overleven in een wereld die zij vaak Celuici noemen. Zo'n gemeenschap wordt een Diocèse genoemd en bestaat over het algemeen uit niet meer dan een honderdtal mensen. Dat wat alle Enfants Lumières gemeen hebben is hun geloof in de Heer van het Licht en vaak de daarbij horende overtuiging dat elke onmens moet sterven om de Gouden Tijd terug te laten keren.

Kenbaar is dat men zich identificeert als Enfants Lumières wanneer zij de Heer van het Licht aanbidden als hun hoogste en belangrijkste godheid. Sommige Enfants zijn er volhardend in dat de Lichtheer de enige god is die bestaat of de aanbidding van de mensheid zou verdienen. Andere Enfants vereren ook de Moeder Gaia en haar kinderen/echtgenoten, naast de Heer en zijn Émissaires.

Binnen een Diocèse van de Enfants Lumières onderscheid men drie zuilen:

✫ De Fraternité, de militante Combatants die, samengetrokken in een Legioen, het Woord des Heeres met vuur en zwaard verspreiden en de zuivere mens beschermen.

✫ De Gessurites, de geleerde Savants, de geestelijkheid van de Enfants. Zij begeleiden de aanhangers van de Lichtheer op spiritueel gebied en hebben vaak ook bestuurlijke taken.

✫ De Laïs, het gros van de volgelingen van de Heer. Dit zijn de gewone burgers, de leden van verschillende Gildes die de Lichtheer aanhangen in een Diocèse of op eigen houtje. Zij zijn Savants en Combatants die, aangewezen op de Fraternité en de Gessurites, het leven in de Vervallen Wereld proberen te doorstaan.

Het geloof in het kort
Het geloof in de Heer des Lichts is wat de Enfants Lumières maakt en bindt. Alle Enfants Lumières in dit deel van Celuici hanteren hetzelfde geloof, alhoewel er wel kleine regionale verschillen zijn. Grote afwijkingen in de leer worden hard afgestraft: als het niet door de geestelijkheid gedaan wordt, dan wel door de andere simpele gelovigen. Ketterij wordt met de dood bestraft.

De religie van de Enfants is dualistisch; het kent twee godheden. De Heer van het Licht en zijn broer, de Heer van het Duister en wordt geleid door het Conceil. Het geloof kent een heel duidelijk onderscheid tussen goed en kwaad en haar aanhangers zijn over het algemeen erg fanatisch en extremistisch. Dit deels omdat de leer dit van de gelovigen vraagt, maar vooral door de duidelijkheid en het houvast dat dit biedt in een onzekere wereld.

De Heer van het Licht
Le Segneur de la Lumière, de Heer, de Heer des Lichts, de Lichtheer.
De naam van de Heer van het Licht is zo heilig dat hij niet uitgesproken mag worden. Hij staat ook wel bekend als de Segneur de la Lumière of simpelweg de Heer. Hij is als mens gekomen om de mensen te leiden en hen het geluk te brengen. De tijd waarin de mensen hem volgden staat nu bekend als de Gouden Tijd, want de Anciens waren niets anders dan mensen onder goddelijke leiding. Hij is de Goedheid, de Almachtige Zon, het Brandende Vuur.

De Heer van het Licht is almachtig. Hij kan ingrijpen wanneer Hij wil en waar Hij wil. Hij heeft echter niet elke Enfant die bestaat in zijn zicht. De Heer van het Licht staat als het ware aan de 'zijlijn' van het leven en grijpt in wanneer Hij daar zin in of behoefte aan heeft.

Dit bovenstaande is bekend bij de Enfants Lumières en is voor de Enfants ook des te meer reden om zich bekend en geroemd te willen maken in Celuici, in de hoop dat de Heer hen opmerkt en potentie ziet. Dan kan het maar zo zijn dat Hij hen helpt met grootse dingen te bereiken die hen tot in de eeuwigheid herinnert laten worden.

De Heer van het Duister
Le Seugneur des Ténèbres, de Duistere Heer.
De Heer van het Licht heeft een tweelingbroer, de Duistere Heer, wiens naam zo vervloekt is dat hij niet mag worden uitgesproken. De Duistere, jaloers op de status die zijn broer had onder de Anciens, heeft de niet-menselijke volken geschapen opdat ook hij aanbeden zou worden. Hij is de/het Kwade, de Duisternis en de Vervloekte.

In de Gouden Tijd was de Heer van het Licht oppermachtig en was het leven op Celuici goed. Vanuit zijn kwaadheid en jaloezie ontketende de Duistere Heer toen de onmenselijke volkeren en Teoc. Het grote doel van alle Enfants is nu dan ook het uitroeien van alle onmensen om zo Teoc teniet te doen en de Gouden Tijd, de almacht van de Heer des Lichts, terug te doen keren.


Het Conceil, het ontstaan van de religie en de Litteris Lumenis

enfant lumieres paginaHet Conceil is het leidende instituut van de Enfants Lumières, zowel op geestelijk gebied als op alle andere aspecten. De wil van het Conceil is wet.
Waar het Conceil zich bevindt, en wie er precies aan deel nemen, is niet algemeen bekend. Toch is hun macht en invloed voor elke Enfant duidelijk en, indien nodig, tastbaar. Boodschappers van het Conceil trekken door heel Yerab om verschillende Diocèses te bezoeken, informatie door te geven of doelen kenbaar te maken.

Wat wel algemeen bekend is, is dat het Conceil vier maal per jaar samenkomt op een heilige locatie en dat zij daar rechtstreeks contact hebben met de Heer of zijn boodschappers, de Émissaires. Het Conceil bestaat tegenwoordig uit veertig wijzen en geleerden, vrome mannen en vrouwen die op latere leeftijd, als zij goed de Heer hebben gediend, door het Conceil worden gekozen om zitting te nemen bij de Veertig. Het wordt als een gigantische eer gezien om door het Conceil verkozen te worden, ook al heeft het tot gevolg dat men hun huis en vrienden moet achterlaten.


Maatschappij en cultuur

De Enfants Lumières leven al vele honderden jaren op Celuici en hebben in die periode verschillende gebruiken en culturele uitingen ontwikkeld en eigen gemaakt. Per Diocèse kunnen de gebruiken natuurlijk verschillen, maar de volgende zijn redelijk algemeen in dit deel van Yerab.

Diocèses
Er zijn twee verschillende levenswijzen voor de Enfants Lumières met betrekking tot hun geloofsbelijdenis. De ene wijze is om deel te zijn van een Diocèse, een hechte gemeenschap van Enfants die gezamenlijk leven. Een Diocese is vaak een onafhankelijke nederzetting zijn, wat uiteraard moet handelen met de Gildes. Maar soms is een Diocese ook verwoven met de Gildecultuur. Zo kan er bijvoorbeeld een Diocese bestaan bínnen een dorp in een Agricoles rijk. En soms bestaan er juist binnen een Diocese kleine afdelingen van de Gildes, met uizondering van de onmensrijke Mineurs. Een Diocèse bestaat, ongeacht de vorm, altijd alleen maar uit mensen.
De andere wijze is om zonder deel te zijn van een Diocèse de Heer van het Licht te aanbidden. Hierbij is men niet deel van een gemeenschap met enkel Enfants, maar van een met ook andere geloofs aanhangers en zelfs onmenselijke rassen.

Rechtspraak
enfant lumieres pagina 2In de Vervallen Wereld geldt de regel macht maakt recht. In een wereld van schaarste wordt macht niet bepaald door afkomst, de mening van het volk of een eerlijke verdeling. Het wordt bepaald door welvaart, bezit en kracht. Voedsel, grondstoffen, wapens, kennis en manschappen. Hij die het grootste leger heeft, of het meeste voedsel bezit, maakt de wet. Bezit is dus macht, en macht maakt recht. Zo ook bij een de volgelingen van de Heer van het Licht. Er is geen eerlijk strafproces, geen onschuld-tot-schuld-bewezen als de heer van een Diocèse dat niet wenst.

De zwaarste straf bij de Enfants Lumières, is de straf van vergetelheid. Deze straf wordt toegekend aan mensen die een zwaar misdrijf begaan hebben. Alle bezittingen worden hen afgenomen en zij worden met hun naaste familie uit de Diocèse gegooid en het wordt verboden om nog over ze te spreken. Hun naam wordt overal doorgekrast of weggebrand. Daarbij komt ook dat je gebrandmerkt wordt met het Stigmate, een teken waaraan elke Enfant kan zien wat voor straf je ooit hebt gekregen, als waarschuwing om je te mijden.

De Armiger
(Armigers zijn de 'adel' van de Enfants Lumières, al wordt dat woord niet gebruikt.)
Binnen het volk van de Enfants Lumières is er een slag mensen die zich hebben bewezen en het respect van andere Enfants hebben vergaard. Zo'n persoon draagt de titel Armiger, wat letterlijk 'wapendrager' betekent in de Oude Taal. Met deze titel komt ook het door de gemeenschap geschonken recht een herkenningsteken, een heraldisch wapen, te dragen. Enfants die een eigen wapen dragen zonder een Armiger te zijn, worden vaak door de andere bewoners in de Diocèse terecht gewezen of bestraft.

De Armigers genieten binnen een gemeenschap bepaalde privileges en hebben vaak een invloedrijke functie. Het komt vaak voor dat zij hun oorsprong vinden binnen de Fraternité of de Gessurites, maar ook Lais kunnen door grootse daden deze titel vergaren.
De titel kan van ouder op kind overgedragen worden. Dit kan echter maar één generatie. Een geslacht moet zich blijven bewijzen, anders vervalt de titel weer.

Voor alle uitgebreide informatie over de Enfants Lumières hebben wij een algemene gids. Die kun je HIER (link volgt zsm!) lezen. Voor figuranten van het Legioen is er nog een aanvullende gids.

Terug naar Gildes en groeperingen