Direct naar Ticketshop

Terra X - Introductie Malformés

Terug naar Terra X spelwereld

Groep Malformés
Audemus iura nostra defendere

gehane malformes_webKernwoorden: Duidelijke leider, rest zijn volgers, recht van de slimste, acceptatie, macht

Malformés, de Misvormden, degenen die zijn aangetast door het Gif. In deze groep zijn twee sub-groepen te onderscheiden. Ten eerste zijn daar degenen die in gebieden met Gif verzeild raken, en die daar ziek worden. Hun misvormingen bestaan vooral uit gezwellen en zweren. Er is ook een groep die in het Gif geboren is, en daar vinden we naast zweren en gezwellen ook mutaties. De meeste mutanten zijn niet levensvatbaar en sterven snel, maar sommige overleven en planten zich zelfs voort. Zo zijn er, de afgelopen zevenhonderd jaar, bloedlijnen ontstaan van wezens die weliswaar gruwelijk misvormd zijn, maar wel bestand tegen het Gif. De meeste Malformés komen hun Gifgebieden niet uit, bewust als ze zich zijn van hun lelijkheid en afwijkende voorkomen. Wanhoop en schaamte bepalen hun zelfbeeld. Maar met Gehanne Dolean aan het roer zal er een nieuwe tijd aanbreken...

Omdat de meeste Malformés geen contact zoeken met anderen hebben zich in sommige gebieden vrij stabiele maar primitieve gemeenschappen kunnen ontwikkelen. Deze vindt men vooral op gronden die aanvankelijk vruchtbaar waren, maar waar nu Gif heerst. Daar kun je nog gewoon voedsel verbouwen, al bevat dit voedsel vervolgens ook het Gif. Het is voor iemand van buiten de Gifgebieden niet aan te raden dit voedsel te eten. 


11012836 1843271632564034 2805233118309326937 nAchtergrond Malformés

Ondanks de vele jaren die verstreken zijn is er nog veel onbekend over die walgelijke beesten die in en rond het GIF leven, de informatie die hier staat is in-spel kennis die elke deelnemer van Terra X kan hebben over de misvormden. Veel van deze kennis zal gebaseerd zijn op je eigen ervaringen met Malformés omdat dit 'afwijkende ras' ongelooflijk divers kan zijn in hun doen en laten, er is geen overkoepelende structuur die kennis kan delen aan de vele verschillende Malformés clans zoals bijvoorbeeld Gildes dat kunnen. Om natuurlijk de echte waarheden te vinden, tja dan zal je moeten zoeken!

Duisternis was haar metgezel diep in een onbekend deel van het bos. Verdwaald en alleen riep zij om hulp tot plots een vriendelijke stem reageerde. Verschikt maar overgelukkig pikte zij een traan weg van haar wang. "Alstublieft help me, mijn reisgenoten ben ik kwijt, ik moet terug naar de hoofdweg." Ze viel neer op haar knieën, haar handen uitgestrekt naar een man gehuld onder een grote mantel en een grote kap. Hij stapte naar voren en nam haar trillende handen in zijn eigen. "Heb geen zorgen lieve vrouw, je hebt je eindbestemming bereikt." Ze voelde zijn krachtige handen om haar polsen sluiten en keek op in de duisternis van zijn kap. Één oog blauw en menselijk, de ander geel en gespleten als dat van een beest.
"Nu ben je van ons".

Malformés betekend als het waren: misvormd of de misvormden. Het is de verzamelnaam voor elk wezen dat door het GIF een mis/vervorming van het lijf heeft gekregen. Deze vervorming kan enorm variëren, van enkel wat vreemde bulten en zweren op het lichaam, tot gehele extra ledematen, tentakels of beestachtige kenmerken.

Het grootste deel van de Malformés zijn geboren en getogen in het GIF. Ze stammen af van oude bloedlijnen die al jaren lang in en rondom het GIF wonen en leven. Een gedeelte van de Malformés samenleving(en) bestaat echter ook uit wezens die niet in het GIF geboren zijn. Dit zijn dwergen, mensen of elven die in het moeras verzeild zijn geraakt en dit op de een of andere manier hebben overleefd. De rest van hun leven zullen ze echter moeten voortbestaan met de gevolgen daarvan. Dit komt maar zeer, zeer zelden voor, daar het GIF extreem dodelijk is voor 'zuivere' wezens.

Malformés staan buiten de samenlevingen van mens, dwerg en elf. Ze worden gezien als monsters en mutanten. Walgelijke verschijningen. Voortvloeisels van het GIF. Ze worden als het ware behandeld als de melaatsen en de leprozen van Terra X. Niemand wil met ze omgaan, niemand wil ze kennen, niemand wil ze zien. Er zijn zover bekent geen gevallen waarin Malformés geaccepteerd zijn in een samenleving van niet-Malformé. Er zijn wel gevallen dat er op kleine schaal handel gedreven word tussen dorp en een Malformés clan, maar samen wonen in een dorp gaat te ver. De reden hierachter is omdat Malformés de gevaren van het GIF met zich mee kunnen dragen een gevaar dat men maar graag uit de weg gaat. Neemt iemand een Malformés onder zijn hoede? Dan zal dit al snel gezien worden als verraad jegens eigen ras. Je dacht dat de Enfants Lumières racisten waren? Iedereen, ook onmensen, kunnen Malformés bespugen voor wie ze zijn. Malformés staan helemaal onderaan de sociale ladder, op gelijke voet, of misschien zelfs wel onder de Cannibales. De meeste Malformés komen hun Gifgebieden niet uit, bewust als ze zich zijn van hun lelijkheid en afwijkende voorkomen maar ook om zichzelf te beschermen.

Om die reden zijn de Malformés ook voor het grootste gedeelte naar de meest afgelegen plekken van de vervallen wereld getrokken. Moerassen zijn een goed vluchtoord, immers durft niemand zich daar zomaar in te wagen, maar ook woeste bergen of de kale vlaktes zijn goede plekken, al is de kans groot ze daar een menig Cannibales bende tegen het lijf lopen. Op deze afgelegen en afgesloten plekken proberen de Malformés te overleven in een harde wereld. Hier jagen zij of verbouwen voedsel, maar vaak genoeg leven ze ook als bandieten die roven en stelen voor hun eten, iets wat steeds meer lijkt te gebeuren.

Ontstaan Malformés

Gehanne1'Ontstaan? Oh, maar Malformés zijn het gezwel van de wereld die er altijd al is geweest, een gezwel met ontelbare verschijnselen.'
-Verklaring Père Fitarto

Er is veel kennis verloren gegaan in de wereld van Terra X, zo ook de kennis over de oorsprong van de Malformés. Niemand weet wanneer de eerste Malformés ter wereld zijn gekomen of deze er altijd al zijn geweest. En omdat niemand het -echt- weet is er juist zoveel kennis over het ontstaan van de Malformés. Iedereen heeft wel een eigen verhaal over waar die afzichtelijke misvormden nou vandaan komen. Malformés zelf zijn ook altijd wel nieuwsgierig naar hun eigen oorsprong, of de oorsprong van het GIF. Maar één ding is wel zeker, en dat is dat niemand wil dat ze er überhaupt zijn.

Omdat de Malformés geen samenhang hebben met elkaar en zij verspreid zitten over de wereld, verstopt in de uithoeken waar de andere rassen niet willen of durven kijken, hebben veel Malformés clans over de jaren heen hun eigen visie gecreëerd over het ontstaan van Malformés. Veelal gaat dit gepaard met de religieuze overtuiging van de clan. Een voorbeeld hierin is de religieuze overtuiging dat Malformés (voorouders van) vervloekt waren, en dat hun kinderen moesten lijden voor hun daden. Hierin is de oorsprong van Malformés vrij duidelijk, de goden of één god hebben mens en onmens gestraft voor hun daden door middel van een vervloeking. Een vervloeking die tot op de dag van vandaag men nog steeds doet misvormen. Andere Malformés halen hun ontstaan uit het GIF en zien het als een test van waardigheid, 'zij die juist leven zullen er geen hinder van ondervinden.' Andere variaties hiervan kunnen zijn dat de vervloeking een creatie van de Heer van het Licht is, omdat deze mensen afweken van zijn pad.

Veel verschillende Malformés clans denken een oorsprong te hebben waarin één god of godin hen gecreëerd heeft om verschillende redenen, de creatie van een nieuw ras wat goed of fout ging, dat deze god of godin wilde genieten van aanbidding (uit liefde, haat etc.) of uit medelijden. Wel duidelijk is dat nieuwe Malformés 'ontstaan' via twee Malformés ouders maar ook via mens of onmens ouders die in contact zijn geweest met het GIF, maar dit is nog een lopende discussie tussen medicins en sterk gelovigen.

Er bestaan natuurlijk ook wetenschappelijke theorieën over het ontstaan van de Malformés. Maar zoals we weten: 'het GIF is extreem dodelijk voor 'zuivere' wezens.' wat een ernstige belemmering is voor fanatieke onderzoekers. Uiteindelijk is het meer een gok dan werkelijke kennis. De onderstaande 'theorieën' zijn vast een keer langs gekomen naast de reeks beledigingen wanneer Malformés zich buiten het GIF begeven.

- Malformés worden 'geboren' uit bijzondere planten die in het GIF groeien, de eerste Malformés was een mens die het GIF introk en na zijn dood is er uit zijn lichaam een boom gegroeid. Uit de zaden van deze boom groeiden nieuwe Malformés. Deze Malformés brachten andere mensen en onmensen naar deze boom om het te voeden. 

- Malformés zijn een product van jarenlange interraciale gemeenschap tussen Elf, Dwerg en Mens. De rassen van de wereld zijn helemaal niet gemaakt om 'samen' te zijn, logisch dat hun kinderen misvormd zijn geworden.

-
 Malformés hebben altijd al bestaan, maar diep onder de grond, nog dieper dan dat dwergen zouden durven graven. Toen Teoc de wereld deed beven brak de grond open, diep genoeg om de Malformés toegang te geven tot de bovenwereld, en met zich mee brachten zij ziektes, ziektes die ons doen misvormen.

- Ooit is er een stel geweest met een ongewenst kind, dit kind hebben zij proberen te verstoppen of weg te gooien door deze in het GIF achter te laten. Helaas heeft dit kind het GIF overleeft en heeft als wraak pasgeboren kinderen weten te ontvoeren en deze zelf op te voeden diep in het GIF, zo zijn de Malformés ontstaan. – Al is dit verhaal maar een aanname van de simpelere personen in de maatschappij, het is niet onbekend dat Malformés wel eens een pasgeboren kind ontvoeren.

- Malformés zijn evenals de onmensen een creatie van de Duistere Heer en gaf hen het GIF als wapen om de vechten in oorlog die volgde, Teoc.

De cultuur

Net zoals bij de oorsprong van de Malformés zijn er veel diverse verhalen over de Malformés en cultuur, iets overkoepelend of vergelijkbaars is er niet. Dit zorgt natuurlijk weer ook uitlopende verhalen en theorieën maar iets wat algemeen terug komt is het volgende:

Over het algemeen is bij Malformés clans gebleken dat de sterkste, de slimste of de meest sterk gelovige de leider is. Zij die het meest competent zijn en het meeste kunnen toevoegen aan de clan, zij het via kracht of wijsheid. Diep in de GIF-moerassen bestaan er kleine samenlevingen die net als de andere rassen er toch iets van proberen te maken maar daarbuiten wordt tonen van zwakte snel veracht, buiten is het uiteindelijk een hard bestaan. Voor veel clans die buiten het GIF komen om te roven is het al snel een constante onderlinge strijd van elkaar uitdagen en bevechten. De hiërarchie wil dan ook wel eens veranderen van tijd tot tijd. En dit is iets wat de laatste jaren steeds vaker voorkomt, steeds meer Malformés verschijnen langs paden en wegen om karavanen te overvallen en te plunderen. Een verklaring voor dit gedrag is nog niet gevonden en dat stelt niemand gerust, langzaam weten de Malformés zich steeds beter te bewapenen.

Diep in de GIF moerassen (voor zover menig mens, en onmens heeft kunnen komen) bestaan er kleine samenlevingen waarin ieder zijn eigen taak heeft, vergelijkbaar met kleine dorpjes zoals buiten het GIF. Iedereen heeft zijn eigen taak, de één is een kundig jager, en ander probeert voedsel te verbouwen en de ander is bezig met het bouwen van hutten. Er zijn taken vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld een burgemeester, of een raad van ouderen en samen voorzien de Malformés elkaar van kennis door elkaar dingen te leren.

Malformés clans creëren vaak ook hun eigen tradities en vieringen, een groot feest ter ere van een god of godin zal vaak voorkomen omdat veel Malformés een sterk religieuze overtuiging hebben, maar een viering als een huwelijk is niet onbekend. De diversiteit onder Malformés is nagenoeg eindeloos, de ene clan heeft speciale rituelen om de dood van een Malformés, de andere clan dumpt hun lijken ergens in een diep gat. De ander staat er elk jaar bij stil dat de wereld is opengebroken door Teoc terwijl de volgende clan allang vergeten is dat de wereld er ooit misschien anders uitzag.

Religie van de Malformés

'In het stof van zijn moeders gemalen beenderen zag ik zijn grootste vijand opgaan in vuur en vlam. Met deze kennis trok hij zijn wapen en vertrok om te strijden met zijn vijanden voorbij de rivier om als winnaar terug te keren. Nu bezit ik wat er van hem over is, as en verkoolde beenderen, hij brande met zijn vijanden mee. '

In beginsel zijn de meeste Malformés de Gaiaanse religie toegedaan.

Malformés die zichzelf genoeg haten om de religie van de Enfants aan te hangen, zijn natuurlijk zeer zeldzaam. Hun verhouding tot de goden is echter, over het algemeen, nogal dubbelhartig. Aan de ene kant aanbidden ze Moeder Gaia, omdat ze ervan uit gaan dat de liefde van een moeder onvoorwaardelijk is, en dat daarom de Oermoeder van hen kan houden ondanks hun misvorming.

Aan de andere kant is Gaia tevens de godin van de natuur en de aarde, en veel Malformés beschouwen het GIF, en daarmee zichzelf, als tegennatuurlijk. Ze zijn er dan ook niet geheel van overtuigd dat zij waardig zijn om tot Gaia te bidden. Daarom nemen hun rituelen meestal de vorm aan van dankzegging en aanbidding, zelden van een vraag of verzoek. De enige dingen waar Malformés Moeder Gaia om durven te vragen zijn vergeving (voor wat zij, of hun voorouders kennelijk fout hebben gedaan – ze zullen toch niet zonder reden zijn zoals ze zijn?) of zegening (waarmee meestal bedoeld wordt: "Laat me niet nog erger misvormen dan dat ik al ben!")

Behalve de oppergodin zijn er nog twee andere typen goden waaraan Malformés hun eer betuigen: er zijn goden die aan een bepaalde plaats gebonden zijn. Malformés tonen de god van de plaats waar ze zijn, uitermate veel respect. Er zijn verschillende verhalen over het ontstaan van de Malformés. Volgens sommigen zijn ze in het leven geroepen door tovenarijen van Ledaude, volgens anderen door een vloek van La Griffe Invisble of door het werk van Marikri. De meeste stammen aanbidden de godheid waarvan ze denken dat die hen geschapen heeft.

Of Malformés hun voorouders aanbidden zoals andere religieuze overtuigingen dat doen is onduidelijk omdat voorouders gezien kunnen worden als reden van misvorming of vervloeking, maar hoe dit echt zit zal alleen een Malformés weten.

Nawoord:
Heb je vragen, of je bent van plan om eens als Malformés te spelen? Stuur een bericht naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it en misschien kunnen we je van nog wat extra informatie voorzien die alleen een Malformés zou weten!

Credits

Eindverantwoordelijken:
Thijs Goverde, Martin van Wijngaarden.

Speciaal dank aan:
Eva Hageman, Daan Helmendach, Chantal Bosma en alle Malformés.
 
Illustraties:
Niels vergouwen, www.watkanjewel.com

Terug naar Terra X spelwereldVoorwoord

Ondanks de vele jaren die verstreken zijn is er nog veel onbekend over die walgelijke beesten die in en rond het GIF leven, de informatie in dit document is mogelijke in-spel kennis die elke deelnemer van Terra X kan hebben over de misvormden. Veel van deze kennis zal gebaseerd zijn op je eigen ervaringen met Malformés omdat dit ‘afwijkende ras’ ongelooflijk divers kan zijn in hun doen en laten, er is geen overkoepelende structuur die kennis kan delen aan de vele verschillende Malformés clans zoals bijvoorbeeld Gildes dat kunnen. Om natuurlijk de echte waarheden te vinden, tja dan zal je moeten zoeken!

 

 

Duisternis was haar metgezel diep in een onbekend deel van het bos. Verdwaald en alleen riep zij om hulp tot plots een vriendelijke stem reageerde. Verschikt maar overgelukkig pikte zij een traan weg van haar wang. “Alstublieft help me, mijn reisgenoten ben ik kwijt, ik moet terug naar de hoofdweg.” Ze viel neer op haar knieën, haar handen uitgestrekt naar een man gehuld onder een grote mantel en een grote kap. Hij stapte naar voren en nam haar trillende handen in zijn eigen. “Heb geen zorgen lieve vrouw, je hebt je eindbestemming bereikt.” Ze voelde zijn krachtige handen om haar polsen sluiten en keek op in de duisternis van zijn kap. Één oog blauw en menselijk, de ander geel en gespleten als dat van een beest.

Nu ben je van ons”.