Direct naar Ticketshop

Terra X Religies

Terug naar Terra X spelwereld

Deze pagina bevat informatie over de religies in de wereld van Terra X.

In de praktijk kent de Vervallen Wereld twéé religieuze stromingen. Omdat het dagelijkse leven hard en meedogenloos is, zoeken veel wezens heil in religie. Dit geeft sommigen hoop, sommigen houvast en soms zelfs een doel in het leven. Ondanks de versprokkelde staat van de wereld zijn deze twee stromingen overal in meerdere of mindere mate bekend.

Geloof in de Moeder Gaia

oldbooksGaianen geloven in Moeder Gaia. Volgens hen is zij de moeder van álles. Zo ook van de goden. Veel Gaianen aanbidden dan ook niet alleen de Moeder, maar ook een of meerdere van haar goddelijke kinderen. Hoeveel kinderen zij heeft en welke dat allemaal zijn, dat weet echter niemand (Behalve de Moeder Gaia zelf natuurlijk). Het is immers onmogelijk om van alle nederzettingen, steden, bendes, stammen enz. na te gaan welke goden en godinnen zij vereren. Maar wat buiten kijf staat; allen zijn zij onderdeel van het Gaiaanse Geloof, of ze het nu weten of niet. Volgens deze visie zijn de Heer van het Licht en de Duistere Heer, bekend uit de religie der Enfants Lumières, óók kinderen van de Moeder Gaia. Echter hebben vele Gaianen geleerd deze opvatting niet te vaak hardop te uiten.

Afgezien van de vele kinderen en hun respectievelijke eigenschappen, staat de Moeder Gaia zelf symbool voor het leven van al wat is. Zo is zij ook heel somber over de staat van de wereld, die eens zo mooi was. Veel wezens bidden naar haar wanneer zij iets willen doen groeien, of een gezond kind willen verwekken. Zij wordt ook vaak bedankt bij een goede oogst of een (relatief) gevulde maag.

Het Geloof van de Moeder Gaia kent vele, uiteenlopende tradities. Op veel plaatsen wordt zij anders aanbeden. Bij gebrek aan centraal bestuur, iets wat vrijwel onmogelijk is in de Vervallen Wereld, lopen ook de predikers van haar boodschap erg uiteen. Niet alleen zijn hun manieren allemaal net iets anders, zij kennen ook geen eenduidige benaming. De meest voorkomende namen die zij aannemen zijn Curé, Abbé of Eveque.

Meer weten over dit geloof? Kijk dan bij Kinderen van de Moeder Gaia (link volgt spoedig).

Geloof in de Heer van het Licht

Volgens de Enfants Lumières, volgelingen van de Heer van het Licht, is hij een van de twee zonen van de grote God, die te heilig is om nog genoemd te worden. Volgens hen is hij de schepper en herder van het menselijk ras, wandelde hij in de Gouden Tijd temidden van zijn schepsels en stelde hij hen in staat om wonderen te verrichten. Enfants geloven dan ook dat de Anciens mensen waren en dat zij allen van hen afstammen.

De ware naam van de Heer van het Licht is óók te heilig om uitgesproken te worden en is dusdanig door de tand des tijds verloren gegaan dat die ook niet meer bekend is. Wel heeft hij vele nieuwe namen gekregen: Le Seigneur de la Lumières, de Lichtheer of simpelweg 'de Heer' zijn enkele voorbeelden. Wat de persoonlijke overtuigingen van iemand ook zijn, wanneer diegene de Lichtheer aanbidt als hoogste godheid, dan behoren zij tot de Enfants Lumières; de Kinderen van het Licht.

De Heer van het Licht heeft een tweelingbroer, de Duistere Heer. Deze staat ook wel bekend onder de naam 'le Seigneur de Ténèbres'. De Duistere, jaloers op de rol die zijn broer genoot onder de mensen, schiep de Onmens rassen, opdat ook hij aanbeden zou worden. De Onmensen (de dwergen, elfen, Malformés etc.) kwamen, onder leiding van de Duistere Heer, in opstand tegen de Lichtheer en zijn volgelingen. De oorlog die daarop volgde staat tot heden bekend als Teoc, waar aan het einde zowel de Heer van het Licht als de Heer van het Duister verdwenen en de wereld in Verval raakte.

Uit deze gebeurtenissen volgt een van de meest kenmerkende aspecten van deze religie. Enfants Lumières geloven namelijk dat de Gouden Tijd van de Anciens pas terug zal keren wanneer alle Onmensen zijn uitgeroeid, en zien het als hun heilige taak om dit te voltrekken. Als de laatste Onmens vernietigd is zal de Heer des Lichts terugkeren en zal de mens weer onder zijn bewind de wereld bewonen.

De Enfants Lumières zijn relatief de meest georganiseerde religie binnen dit deel van de Vervallen Wereld. Hun Diocèses zijn verspreid over heel Yerab en velen hebben sporadisch contact met elkaar. Het orgaan dat zich bezighoudt met het verspreiden van het woord van de Lichtheer, heet de Gessurites. Een lid van de Gessurites wordt een Frére genoemd, en staan altijd onder leiding van een Père, welke het hoofd is van een Chapitre (een groep Gessurites).

Bij een Legioen van de Enfants Lumières kan je alleen spelen als figurant. Als speler kan je wel een Laï spelen of iemand die de Lichtheer aanhangt.

Meer weten over dit geloof en hun samenleving? Kijk dan bij de Enfants Lumières.