Direct naar Ticketshop

De Malformés

Terug naar Gildes en groeperingen

De mismaakten, kinderen van het GIF

2 malformesMalformés is in Yerap de verzamelnaam voor elk wezen dat door het GIF extreem is gemuteerd in lichaam en/of geest. Deze vervorming kan enorm variëren, maar bestaat over het algemeen uit blaren, bulten, vergroeiingen en kankerzweren. Malformés staan buiten de samenleving. Ze worden gezien als monsters en mutanten. Walgelijke verschijningen. Voortvloeisels van het GIF. Ze worden als het ware gezien als de melaatsen en de leprozen van de Vervallen Wereld. Niemand wil met ze omgaan, niemand wil ze kennen, niemand wil ze zien. Ze staan helemaal onderaan de sociale ladder, op gelijke voet, of misschien zelfs wel onder de Cannibales.

Om die reden zijn de Malformés ook voor het grootste gedeelte naar de meest afgelegen plekken van de Vervallen Wereld getrokken. Diep in met GIF besmette gebieden, daar waar de anderen nooit zullen komen, zoeken zij hun thuis en proberen ze er het beste van te maken. Zo maken zij gebruik van het enige voordeel dat ze hebben ten opzichte van de andere volken: hun betrekkelijke bestandheid tegen de gevaren van het GIF. Hier jagen zij of verbouwen voedsel, voor zover dat lukt, maar vaak genoeg leven ze ook als bandieten die roven en stelen voor hun eten.

Malformés komen in veel verschillende vormen voor en er is niet zoiets als 'het Malformés uiterlijk. De mutaties die zij hebben kunnen variëren van (extra) vergroeide ledematen tot een onnatuurlijke huidskleur of een haast onmogelijke lengte en omvang. Wat zij echter allemaal gemeen hebben zijn de kenmerken van diepe GIF aantasting: bulten, zweren en blaren.

Omdat het GIF voor iedereen behalve de Malformés zelf zo gevaarlijk is en omdat zij zich over het algemeen weinig aan de buitenwereld tonen, is er over heen maar weinig bekend. Elke samenleving heeft bijvoorbeeld wel haar eigen verhalen over het ontstaan van Malformés en verschillende Medecin Savants hebben theorieën ontwikkeld over de relatie van de mismaakten met het GIF.


Het ontstaan van Malformés

Ondanks de zeer uiteenlopende theorieën over de herkomst van Malformés is haast iedereen het over twee punten eens. Het heeft iets met het GIF te maken en is niet eenvoudig: voor alle andere volken is het GIF nagenoeg altijd dodelijk. Een aantal van de theorieën zijn de volgende:

✫ Veel volgelingen van de Heer van het Licht verkondigen dat Malformés oorspronkelijk geschapen zijn door de Duistere Heer om als wapen tegen de Anciens gebruikt te worden. De huidige Malformés zouden nakomelingen van die schepsel zijn.

✫ Volgens anderen zouden Malformés altijd al bestaan hebben, een volk verborgen onder de aarde ten tijde van de Anciens. Door de ravage van Teoc zouden zij zich een weg naar buiten hebben weten te werken.

✫ Veel Medecin geloven dat Malformés letterlijk uit het GIF geboren worden, nadat planten en dieren generaties lang door het GIF zijn aangetast zouden de Malformés ontstaan zijn.

✫ Een aantal devote Gaianen geloven dat ten tijde van Teoc de Moeder Gaia dusdanig was aangedaan door de totale verwoesting van de wereld dat zij er ziek van werd en dat zij, koortsig en met builen bedekt, deze ziekte uitbaarde als de eerste Malformés en toen pas genas.

✫ Een wijdverspreide theorie gaat er van uit dat Malformés zijn voortgekomen uit uit de hand gelopen Hoge Magie van de Anciens. Tijdens Teoc zouden de krachten van Terresang en Terremol niet langer te houden zijn geweest en iedereen die er mee in aanraking kwam zou gruwelijk misvormd zijn geraakt. Dat waren de eerste Malformés.


De samenleving van de Malformés

Net zoals bij de oorsprong van de Malformés zijn er veel diverse verhalen over de Malformés en cultuur. Ook hier lopen onderzoekers of nieuwsgierigen tegen dezelfde problemen aan met als gevolg dat er maar weinig bekend is. Vaak is het enige contact dat de bewoners van Yerap met Malformés hebben wanneer de misvormden op rooftocht zijn of wanneer iemand per ongeluk in een GIF-gebied terecht komt. Dit zorgt natuurlijk weer ook uitlopende verhalen en theorieën maar iets wat algemeen terugkomt is het volgende:

Malformés samenlevingen zijn vaak verdeeld in verschillende clans. Over het algemeen is bij Malformés clans gebleken dat de sterkste, de slimste of de meest sterk gelovige de leider is. Zij die het meest competent zijn en het meeste kunnen toevoegen aan de clan, zij het via kracht of wijsheid. Voor veel clans die buiten het GIF komen om te roven is het al snel een constante onderlinge strijd van elkaar uitdagen en bevechten. De hiërarchie wil dan ook wel eens veranderen van tijd tot tijd. Een clan die een dorp aanvalt kan twee maand later door een andere Malformés aangevoerd worden.

De rooftochten van de Malformés zijn vaak doelgericht en extreem bruut. Vaak wil de clan simpelweg voedsel en grondstoffen maar het schijnt steeds vaker voor te komen dat zij ook inwoners van dorpen ontvoeren. En dit is iets wat de laatste jaren steeds vaker voorkomt, steeds meer Malformés verschijnen langs paden en wegen om karavanen te overvallen en te plunderen. Een verklaring voor dit gedrag is nog niet gevonden en dat stelt niemand gerust.

Malformés clans variëren onderling heel sterk, er is niet zo iets als een eenduidige cultuur onder dit volk. Elke clan heeft wel eigen eigen tradities, gebruiken en vieringen. Ook hier is vaak het enige dat de buitenwereld hiervan ziet is wanneer Malformés op plundertocht zijn De ene clan schildert zich in bonte kleuren en komt huilend en joelend een nederzetting binnen gevallen, de andere gebruikt verschillende vormen van bovennatuur om een dorp langzaam op de knieën te dwingen voordat zij in alle rust het dorp betreden en alle vrouwen meenemen.

Let op! Het is alleen toegestaan om met goedkeuring van de organisatie een Malformés te spelen. Neem hiervoor contact op met de Verhaalleiding via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Terug naar Gildes en groeperingen Voorwoord

Ondanks de vele jaren die verstreken zijn is er nog veel onbekend over die walgelijke beesten die in en rond het GIF leven, de informatie in dit document is mogelijke in-spel kennis die elke deelnemer van Terra X kan hebben over de misvormden. Veel van deze kennis zal gebaseerd zijn op je eigen ervaringen met Malformés omdat dit ‘afwijkende ras’ ongelooflijk divers kan zijn in hun doen en laten, er is geen overkoepelende structuur die kennis kan delen aan de vele verschillende Malformés clans zoals bijvoorbeeld Gildes dat kunnen. Om natuurlijk de echte waarheden te vinden, tja dan zal je moeten zoeken!

 

 

Duisternis was haar metgezel diep in een onbekend deel van het bos. Verdwaald en alleen riep zij om hulp tot plots een vriendelijke stem reageerde. Verschikt maar overgelukkig pikte zij een traan weg van haar wang. “Alstublieft help me, mijn reisgenoten ben ik kwijt, ik moet terug naar de hoofdweg.” Ze viel neer op haar knieën, haar handen uitgestrekt naar een man gehuld onder een grote mantel en een grote kap. Hij stapte naar voren en nam haar trillende handen in zijn eigen. “Heb geen zorgen lieve vrouw, je hebt je eindbestemming bereikt.” Ze voelde zijn krachtige handen om haar polsen sluiten en keek op in de duisternis van zijn kap. Één oog blauw en menselijk, de ander geel en gespleten als dat van een beest.

Nu ben je van ons”.