Direct naar Ticketshop

Terra X spelwereld

TerraX vervallen wereld2  TerraX gildesengroeperingen   voedsel2

geografie2  religie2  personages begrippen  

Personage maken  teaser enmeer   

Ga naar Terra X startpagina
Ga naar Terra X laatste nieuws
Ga naar Terra X praktische informatie
Ga naar Terra X spelwereld
Ga naar Terra X foto's


 "Terra X; Leven in de Vervallen Wereld, vol gevaren én geheimen"


Ongeveer 700 jaar geleden gebeurde het; Teoc. Wat Teoc exáct was weet men niet precies, maar het was het Einde der Tijden. Toch bestaat de wereld nog steeds. Hoe de wereld er voor Teoc uitzag weet ook niemand, maar nu is er niet veel van over. Het land IS desolaat. Grondstoffen zijn op. De aarde is uitgeput. Er groeit nog maar weinig en voedseltekort is aan de orde van de dag. Sommige plaatsen zijn er zelfs nóg erger aan toe; hier heerst het GIF. Eenieder die hier in verzeild raakt vindt de dood, of raakt walgelijk misvormd. De meningen verschillen over wat erger is. Verspreid over het troosteloze landschap bevinden zich kleine samenlevingen, of pogingen daartoe. Vele wezens proberen in deze barre wereld een bestaan op te bouwen. Maar de meesten proberen vooral te overleven. En wanneer de één wil overleven, betekent dat vaak weinig goeds voor een ander. Sommigen dromen over hoe de wereld ooit was, voor Teoc. Sommigen vragen zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen. En sommigen leggen zich erbij neer, bij de harde realiteit. Dit is de Vervallen Wereld. Hier speelt Terra X zich af.

Terra X in een notendop

In de Vervallen Wereld komen een aantal thema's aan bod:
- Overleven; van zowel hongersnood als andere gevaren.
- Ontdekken; de inwoners van de Vervallen Wereld weten niets over de tijd voor de ramp, weten niet van de ramp zelf en weten ook maar weinig van de wereld zoals die nu is. Er ligt een hele wereld klaar om (opnieuw?) ontdekt te worden.
- Samenleving; wat is dat eigenlijk in een (spel)wereld als deze? En wat komt daar bij kijken in een micro gemeenschap met maar weinig middelen?

Het verhaal - Wie, wat en waar?

Specifieker speelt Terra X zich af in één samenleving. In het werelddeel waar het verhaal zich afspeelt bestaan de meeste samenlevingen uit een of meer Gildes; groepen die zich nuttig weten te maken door middel van een bepaalde vaardigheid, waarvan zij de kennis niet met anderen delen. Zo maken zij zich waardevol voor anderen, om hun plekje in de wereld te verzekeren.

Zo was er de dwergin Boï, van het Gilde Mineurs; zij die waardevolle dingen uit de grond proberen te halen. Deze dwergin besloot temidden van de Woestenij, aan de voet van de Roestbergen, een nederzetting te stichten. Dit maakte haar Koningin van 'Boïs Mijn'. Haar handel bezorgde haar een relatief goed leven, maar weldra waren er meer wezens gearriveerd dan de handelaren van voedsel konden voorzien. Koningin Boï besloot contact te zoeken met iemand van het Gilde Agricole; zij die soms op dorre grond toch voedsel weten te verbouwen. Het was de ambitieuze elf Enûmatil die met een groep trouwe Agricole-leden de uitnodiging én uitdaging aangingen. De jaren gingen voorbij, en in de barre Woestenij ontstonden bescheiden stukken bebossing en akker. Rondom het Mineur-koninkrijk ontstond een Agricole-koninkrijk, onder heerschappij van Koning Enûmatil. Dit creëerde een interessante machtsverhouding; Boï regeerde onder de grond en Enûmatil heerste daar boven. Weldra voegden zich ook afdelingen van andere Gildes aan het geheel toe; de bedreven bouwers van de Bricoleurs, de genezende Medicins, artistieke Raconteurs, sluw handelende Mercantile en het gedreven en nieuws verstrekkende Gilde Postale. Zo ontstond er een relatief solide samenleving. Eentje die snel naam zou vergaren. En dat zegt wat, in de Vervallen Wereld.

Op een dag verscheen in dit rijk een geheimzinnige man, genaamd Greher. Dit enigmatische figuur beweerde het een en ander te weten van de tijd vóór Teoc, over de tijd van de Anciens. Hij beweerde zelfs dat er meer geheimen over hen te ontdekken vielen in Boïs Mijn. Zijn grootste uitspraak? Hij beweerde dat het mogelijk was om de Gouden Tijd te doen herleven. Greher overtuigde de twee heersers dat hij, samen met hen, de weg zou vinden. Maar daarvoor was wel hulp nodig. Hij overtuigde hen om meer figuren uit de nodigen in hun rijk, temidden van de Woestenij. En zo geschiedde het, want meer figuren kwamen er zeker.

Een voorbeeld daarvan was een Legioen der Enfants Lumières; aanhangers van de Heer van het Licht. Zij bestaan uit louter mensen en geloven heilig dat de 'onmensen' de oorzaak van het verval zijn geweest. Hun aanwezigheid zette de verstandhouding tussen mens en 'onmens' binnen het gebied op scherp, mocht dit niet al het geval zijn. Ook roerden zich in het nabije GIF-moeras steeds meer Malformés; zij die mismaakt zijn geworden door het GIF en in de samenleving niet welkom zijn. Onder het bewind van een nieuwe clan-leider broeide er ontevredenheid over hun lot en opstand tegen de samenleving die hen had verstoten. Iets wat voor dat volk erg ongebruikelijk is en wat maar weinig goeds kan betekenen.

En zo trokken er meer en meer, met verschillende motieven, naar deze plek.

En nu? De twee vervlochten koninkrijken en Nain Doré, het kleine dorpje in het midden, lopen vol. En niet iedereen die op de uitnodiging is afgekomen, of er al leefde, is even pluis. De spanningen lopen hoog op. De fricties tussen de verschillende groepen en overtuigingen hangen in de lucht. Zal er genoeg te eten zijn voor hen allen? En wat gebeurt er wanneer dat niet zo is? Zal men oude geheimen weten te ontrafelen, en een Gouden Tijd doen herleven? Of zullen ook zij met zijn allen bezwijken onder de gevaren van de Vervallen Wereld?

Belangrijke informatie

Voordat je meedoet aan Terra X, is het zaak dat je weet hoe de spelwereld in elkaar steekt. Lees daarom de volgende (verwezen) teksten goed door.

De Vervallen Wereld
Terra X speelt zich af in de Vervallen Wereld. Maar wat weten de inwoners hiervan eigenlijk over hun eigen wereld? En hoe ziet deze wereld er uit? Wat kan er allemaal? Wat weet men eigenlijk van Teoc? En wat is het GIF? Misschien nog het belangrijkste; wat zijn de gevolgen van de Vervallen Wereld die op iedereen van toepassing zijn? Dit lees je allemaal bij Vervallen Wereld.

Inwoners van de wereld - Gildes en Groepen
De wereld wordt door meerdere soorten figuren bewoond. Mensen, elfen, dwergen en diverse soorten groepen. Ten eerste is er de samenlevingsvorm van Gildes, daar waar de meeste samenlevingen uit bestaan. In deze wereld spelen ook extreme geloofsovertuigingen, zoals die van de 'Heer van het Licht'. Aanhangers van dit geloof bevinden zich onder de diverse samenlevingen, maar kennen ook eigen nederzettingen. De barre vlaktes worden bewoond door verschillende bendes. Men zegt zelfs dat deze mensenvlees eten en noemt hen dan ook Cannibales. Als laatste zijn er nog de misvormden, voortvloeisels van het GIF; de Malformés. Lees hier meer over bij Gildes en Groeperingen.

Voedselschaarste
Er zijn maar weinig figuren in de Vervallen Wereld met genoeg te eten. Om dit uit te spelen, zonder daadwérkelijk ondervoed te raken, hebben wij een systeem bedacht. Lees meer hier over bij Voedsel.

Geografie en Spelgebied
De Vervallen Wereld is niet in kaart gebracht, immers heeft men daar de middelen niet voor. Wel is er een ruwe beschrijving van de wereld, om je een beeld te geven van hoe deze er uit ziet. Ook vind je hier een beschrijving van het spelgebied, om beter te begrijpen waar het verhaal zelf zich afspeelt. Lees meer hier over bij Geografie.

Religies
In barre tijden klampt men zich extra hard vast aan geloof. Zo zijn er in dit deel van de Vervallen Wereld twéé grote stromingen; aanhangers van de Heer van het Licht én het Gaiaanse Geloof. Lees meer hier over bij Religies.

Personages en Begrippen
In de Vervallen Wereld is er weinig algemene kennis. Toch zijn er een aantal bekende of beruchte namen in het werelddeel waar het verhaal zich afspeelt.
Deze namen, de verhalen van deze personen én nog een aantal belangrijke begrippen op een rijtje lees je bij Personages en Begrippen.

Personage maken
Kom je spelen op Terra X? Hier vind je alles wat je moet weten om een personage te verzinnen die past in de spelwereld. Je leest het allemaal bij Personage maken.

Teasers en meer
Je vindt onder andere teasers en verhalen bij Teasers en meer.

Gedachten achter 'Terra X'

Hieronder vind je een aantal gedachten die belangrijk zijn voor het creëren van Terra X.

De Spelwereld
Terra X heeft een unieke spelwereld waar wij als organisatie trots op zijn. De Vervallen Wereld is een pseudo-middeleeuwse wereld, met sterke invloeden uit het 'Post-Apocalypse' genre. Het valt niet heel duidelijk in een standaard hokje te plaatsen, maar geeft juist de kans om een wereld te creëren die zo op zijn eigen manier bestaansrecht krijgt.

Het is een wereld met weinig middelen en veel risico's, waarin overleven centraal staat. De constante sluimering van het gevaar, in al haar verschillende angstaanjagende gedaantes, vormt een extra randje aan de spelwereld. Het is een wereld van kleine, versprokkelde en soms geïsoleerde samenlevingen waarin vaak het spreekwoordelijke wiel opnieuw uitgevonden moet worden. Deelnemers moeten hierin keuzes maken wie te steunen; elke groepering biedt een zekere vorm van veiligheid, maar brengt ook nieuwe gevaren met zich mee. Het is een wereld van extreme omstandigheden, die gestalte geeft aan extreme opvattingen en extreme daden.

En als laatste is het een wereld waarvan het overgrote deel nog onbekend is, van zowel het heden als het verre verleden. Het is dan ook onze gedachte dat deze wereld door de deelnemers (her)ontdekt wordt. Zo breidt en diept zij zich steeds een stukje verder uit door het werk dat de deelnemers erin steken, wat op haar beurt een diepere laag voor het evenement vormt.

Doel
Ons doel is om als organisatie van Terra X samen met onze deelnemers vol toewijding de Vervallen Wereld leven in te blazen. Een wereld die, naast overtuigend, ook filmisch en grimmig vormgegeven is. Het gaat ons erom de deelnemer het gevoel te geven dat die deel uitmaakt van een groter geheel, een wereld die leeft ook buiten de grenzen van het spelgebied. Wij willen de deelnemer de ervaring bieden hoe het is om in de Vervallen Wereld te leven, te werken, te ontdekken, vriendschappen op te bouwen en verliezen te lijden. Deze onderdompeling staat bij ons centraal.

Sfeer, Stijl en Vormgeving
De Vervallen Wereld - gehuld in mysterie - is hard, rauw, grimmig en meedogenloos.

De nadruk van de verhalen ligt niet op grootse en legendarische gebeurtenissen, maar op de keuzes en interventies die op een kleinschalig niveau invloed hebben. Naast de mogelijkheid om de geheimen en mysteries van de Vervallen Wereld te ontdekken, ligt de focus voornamelijk op aardse zaken en dilemma's. Hierbij gaan we zwaardere thema's zoals discriminatie (tussen fictieve rassen en religies), manipulatie en slavernij niet uit de weg. De problemen die de verhalen bieden zullen zeker uitdagend zijn. Wat is immers de meerwaarde van iets overwinnen of oplossen als de weg ernaartoe heel gemakkelijk ging?

De stijl en vormgeving van Terra X kenmerkt zich vooral als 'vervallen'. Zo hebben kledingstukken en voorwerpen een aards, handgemaakt en verweerd uiterlijk. Hoewel er natuurlijk wel eens een nieuwe tuniek of mantel gemaakt wordt, is het - omwille van de sfeer - een stilistische keuze om vrijwel alle kostuums er vervallen, gebruikt en gedragen uit te laten zien. De verdere nadruk ligt op dat van de Europese middeleeuwen. Er ís ruimte om hier op creatieve wijze andere stijlen in te verwerken, zolang er niet uitgeweken wordt naar periodes van latere ontwikkeling dan de middeleeuwen omstreeks 1400. Als laatste kan er inspiratie worden gehaald uit de sfeer van het Post-Apocalypse genre, maar met de afwezigheid van moderne materialen, kleding en technologie.

Inspiratie plaatjes
Wij, organisatie en deelnemers, geven samen de Vervallen Wereld vorm. Om ons beeld te delen en om te inspireren hebben wij op Pinterest het volgende 'moodboard' gemaakt: https://nl.pinterest.com/gnsevents/terra-x-moodboard/