Direct naar Ticketshop

Terra X spelwereld

TerraX vervallen wereld  gildes  geografie  

religie  personages groepen  voedsel    

Ga naar Terra X startpagina
Ga naar Terra X laatste nieuws
Ga naar Terra X praktische informatie
Ga naar Terra X spelwereld
Ga naar Terra X English
Ga naar Terra X foto's

DE WERELD - De naam van de wereld, waarin Terra X zich afspeelt, is...

TerraX Logo3 klein

Wat een onzin! Welke wereld heeft er nu één naam? Een wereld met slechts één taal, misschien, dat wil zeggen een wereld met maar één volk, en dat is deze wereld zeker niet. Mensen, dwergen, elfen, orks, goblins en mogelijk nog vele andere, vreemdere wezens leven onder deze zon. Zelden in harmonie, dat moet gezegd.

 

HET VERHAAL - De wereld is in verval

Greher rugHonderden jaren geleden heerste er een geheimzinnig volk, nu bekend als de Anciens. De mensen zeggen dat het een mensenvolk was, de elfen geloven dat het elfen waren, de dwergen houden het op dwergen. De orks beweren orks en de goblins zeggen: nou, het zullen wel weer geen goblins zijn geweest. De Anciens waren zeer bedreven magiërs, dat is zeker. Door de lucht vliegen, hun geest naar de andere kant van de globe zenden in een oogwenk, dwars door materie heen kijken, alle ziekten genezen, noem het maar op. Dat alles konden ze, en meer, zonder er zelfs maar bij na te denken. Elk van hen, zo wordt gezegd, had honderd esprits als slaven, die dag en nacht onvermoeid voor hem in de weer waren. Een leven van onvoorstelbare luxe en macht, kortom.

 

Tot de komst van Teoc . Wie of wat Teoc geweest is, is niet langer bekend. Was het een wezen, een voorwerp, een gebeurtenis? Kwam het van buiten de wereld, van onder de wereld, was het een gevolg van de magie van de Anciens die zich tegen hen keerde? Niemand die het weet. Niemand die leefde toen Teoc kwam, is nu nog in leven. Niemand die nu leeft, heeft zelfs maar iemand gekend die Teoc heeft gezien, zo totaal was de vernietiging. Van de Anciens is niets anders over dan talloze legenden, en nu en dan een teruggevonden voorwerp: onbegrijpelijke amuletten, gebroken instrumenten waarvan het doel niet langer te achterhalen is, ruïnes van ruïnes waar ooit machtige steden gestaan moeten hebben. Er zijn wijzen die beweren dat één enkele stad meer inwoners kon hebben dan er nu op de wereld zijn, maar wie kan zich zo een stad voorstellen?

 

En er is nog iets overgebleven: Gif. De komst van Teoc moet een magisch cataclysme van ongekende omvang zijn geweest, en zoiets laat altijd sporen na. De meest gevreesde, en helaas ook de meest gebruikelijke, van deze 'sporen' staat bekend als het Gif. Sommige plekken op de wereld zijn onbewoonbaar geworden. Je sterft als je er binnengaat, of je raakt afschuwelijk misvormd naar lichaam en geest. Alleen de meest wanhopigen betreden een plaats waar het Gif heerst. Ook zonder het Gif is de wereld al hard genoeg. De val van de Anciens was zo volledig dat de maatschappelijke samenhang goeddeels verloren is, evenals de algemene kennis over de wereld. Geïsoleerde volkeren, koninkrijken, steden en stammen proberen te overleven; ze zijn voornamelijk met hun eigen sores bezig en richten de blik niet naar buiten. Een van de gevolgen hiervan is dat niemand een accuraat idee heeft over hoe de wereld eruit ziet en wie haar bewoners zijn. De wereld moet, daar komt het in feite op neer, worden herontdekt.

Lees hier meer over de vervallen wereld van Terra X 

DE SAMENLEVING
Er zijn enkele grote organisaties die de grenzen van stammen, rijken en steden overschrijden. Je vindt ze waarschijnlijk niet door heel de wereld heen, maar in het deel van de wereld waarin ons verhaal zich afspeelt kent iedereen ze. Dit zijn de Gildes. Gildes zijn beroepsverenigingen, maar dan in de breedste zin van het woord. Gildes zijn heel belangrijk op Terra X. Zo zijn de 'in spel' kampementen per gilde gegroepeerd. Daarnaast geeft lidmaatschap van een gilde meerdere voordelen voor spelers.


Omdat de gildes een groot deel van het spel op Terra X uitmaken, hebben we een aparte pagina gewijd aan de gildes met alle informatie die je moet weten. Ook welke voordelen het aansluiten bij een gilde je als speler geeft.

Lees hier alles over de gildes.

 

agricoles kleur125medecin kleur125Cuisiniers kleur125Mineurs kleur125Bricoleurs kleur125
Gilde ontwerpen: Niels vergouwen

 

magie

MAGIE EN TECHNOLOGIE
Daarover kunnen we kort zijn. De Anciens, zo wil de legende, hadden de beschikking over zeer sterke magie, maar zij zijn verdwenen en ze hebben hun kennis meegenomen in het graf. De spreuken die de gemiddelde magiër van tegenwoordig nog kan uitvoeren, zijn niet meer dan een zwakke schaduw van wat de magie ooit geweest moet zijn. Toegegeven: er zijn ook bóvengemiddelde magiërs, zoals de beroemde Archdruïde Greher, en zij hebben – naar verluidt – nog wat van de oude kennis kunnen bewaren. Zij worden bewonderd,  gevreesd en benijd. Ze delen hun geheimen met niemand  (over het algemeen. Maar binnenkort  zou daar wel eens verandering in kunnen komen!).
 

De technologie staat ongeveer op het niveau van de elfde-eeuwse Europa. Het is niet bekend of de Anciens een vergevorderde technologie hadden, die verloren is gegaan, of dat zij gewoon geen technologische hoogstandjes nodig hadden omdat ze alles met magie deden. Let wel: het verhaal speelt zich niet af in het elfde-eeuwse Europa, dus dingen die 'niet middeleeuws' zijn kunnen in principe wel worden aangetroffen als ze binnen de hier geschetste technologische mogelijkheden denkbaar zijn.

 

boismijn

WAAR HET ZICH AFSPEELT - BOÏS MIJN
Dwergen leven lang, maar niet voor eeuwig. Voor dwergenprinsen en prinsessen nogal een probleem: ze willen graag snel beginnen met het op glorieuze wijze regeren van hun koninkrijk. Maar omdat dwergen nogal oud worden, kúnnen ze niet beginnen omdat hun vader nog op de troon zit en hij blijft er nog wel even zitten ook. Dit probleem wordt als volgt opgelost: de koning schenkt zijn zoon of dochter slaven, voorraden, werktuigen en wapens genoeg om een eigen koninkrijk te zoeken. De zoon of dochter vertrekt met een aantal gelijkgestemde jonge dwergen, op zoek naar een goede mijn. Vinden ze die, dan vestigen ze daar een nieuw koninkrijk.

 

Eén van die jonge koninkrijkjes is Boïs Mijn, enkele tientallen jaren geleden gesticht door koningin Boï, dochter van Ïak, de koning van Zurekh. Boï had het geluk een rijke mijn te vinden, en haar rijkdom is dan ook aardig toegenomen. En zoals dat gaat: rijkdom trekt rijkdom aan. Al snel vestigden zich in de omgeving van Boïs Mijn handelaren, die de mijn van voorraden voorzagen en de produkten van Boïs volk verkochten naar de rest van de wereld. Zowel de mijnwerkers als de handelaren moesten eten, natuurlijk, en het duurde dan ook niet lang of er arriveerde een ondernemende Agricole, de elf Enûmatil, die een lokale afdeling van zijn gilde oprichtte, zichzelf tot koning uitriep en het land begon te cultiveren. Geen eenvoudige klus, want Boïs Mijn ligt aan de voet van de onvruchtbare Roestbergen, ingeklemd tussen een droge woestenij en een moeras waar het Gif heerst. Maar Agricoles zijn geduldig en bekwaam, en inmiddels kunnen de Agricoles Boïs Mijn van voedsel voorzien. Dat heeft tot gevolg gehad dat enkele handelaren wegtrokken (het bevoorraden van de mijn was immers niet langer nodig), maar het wil ook zeggen dat er een nieuwe toevloed van lieden kwam. Vooral combatants van allerlei slag, om de groeiende rijkdom te helpen verdedigen, en daarmee ook andere specialisten: een smid om de wapens van de combatants te onderhouden, een paar genezers om de combatants op te lappen als dat weer eens nodig was, een paar herbergiers om iedereen van vloeibare vrolijkheid te voorzien, enzovoort. Er is, kortom, al een aardige nederzetting aan het ontstaan daar tussen de bergen, de woestenij en het Gifmoeras.

 

ORK 4485Langzamerhand begint de vraag relevant te worden wie er hier nou eigenlijk de baas is. Boï ziet inmiddels in dat ze een fout heeft gemaakt door Enûmatil toe te laten: er zijn er nu twee die zich heerser noemen in Boïs Mijn. Had Boï haar voedselproductie in eigen hand gehouden, dan was ze nu de absolute meester geweest voor haar gebied, maar helaas, ze moet nu kiezen. De macht delen met Enûmatil of de elf eruit schoppen. Een eenvoudige keus, want inmiddels is ze voor haar voedsel min of meer afhankelijk van de Agricoles.

Het komt erop neer dat Boï de absolute heerser is onder de grond, en dat de Agricoles de baas zijn in het bos en op de akker. De nederzetting valt min of meer onder Boïs jurisdictie, maar koning Enûmatil verwacht te worden betrokken bij belangrijke beslissingen. Complicerende factor is dat er in de nederzetting inmiddels leden van verschillende Guildes gevestigd zijn, die zich alleen aan hun eigen Guilde onderworpen achten. 
De spanning lopen zelden hoog op, want de dreigingen van buitenaf zijn te groot om verdeeldheid te laten ontstaan. Uit het Gifmoeras komen regelmatig aanvallen van Malformés, vreemde wezens die door het Gif zijn verwrongen in allerlei afschuwwekkende misvormingen. Uit de woestenij duiken af en toe Cannibales op, die in de woestenij zo weinig te eten vinden dat ze zich rücksichtlos storten op alles wat eetbaar is. Of maak daar maar van: alles en iedereen wat eetbaar is.

Dan wordt het broze evenwicht verstoord door de oproep van de roemruchte Archdruïde Greher, die talloze nieuwe inwoners naar Boïs Mijn zal brengen...
 

Verdere informatie op over Terra X:
Terra X Praktische informatie
Terra X Forum
Ter Inspiratie: Moodbord Terra X!
Terra X FAQ
Terra X Figuranten Informatie
Terra X Teasers
Terra X FOTO'S!!